Vrouw in hal
Vrouw in hal

Orthopedische schoenen

Als je schoen op maat moet worden gemaakt of je een speciale binnenschoen nodig hebt, spreken we van orthopedische schoenen. Dit hulpmiddel corrigeert een voetafwijking of een beenverkorting. Verder wordt ook een aangepaste confectieschoen onder orthopedische schoenen gerekend.

Wat krijg je vergoed?

Orthopedische schoenen vallen onder de hulpmiddelenzorg.
Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering  100% bij gecontracteerde zorg, minus de wettelijke eigen bijdrage.
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

Verwijzing nodig

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van orthopedische schoenen, heb je een voorschrift nodig van een medisch specialist.

Toestemming aanvragen

Als je kiest voor een leverancier die geen contract met ons heeft, moet je vooraf toestemming aan ons vragen. Als je naar een niet-gecontracteerde leverancier gaat, zorg dan dat je kiest voor een S.E.M.H.-erkende leverancier. Stuur je voorschrift naar:

ZorgDirect
t.a.v. de medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Waar kun je terecht

Voor orthopedische schoenen kun je terecht bij een (gecontracteerde) leverancier van hulpmiddelen. Als je daarvoor naar een door ons gecontracteerde leverancier gaat, hoef je van tevoren geen toestemming te vragen bij ons. Vind met onze zorgzoeker een gecontracteerde leverancier in jouw buurt.

Moet je bijbetalen voor niet-gecontracteerde zorg?
Is de hulpmiddelenzorg op tijd beschikbaar bij een gecontracteerde leverancier, maar maak je toch gebruik van een niet-gecontracteerde leverancier? Wij hanteren dan een maximumvergoeding. De niet-gecontracteerde leverancier moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het Reglement Hulpmiddelen.

Een hulpmiddel of verbandmiddel dat wij normaal gesproken in eigendom verstrekken, vergoeden wij tot maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken als je de zorg van een gecontracteerde zorgaanbieder had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 80% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

Eigen bijdrage

Raadpleeg het Reglement hulpmiddelen om te zien of je voor jouw orthopedische schoenen een eigen bijdrage moet betalen.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Belangrijke documenten

Reglementen hulpmiddelen (PDF)