Hulpmiddelenzorg

We verstaan onder hulpmiddelenzorg de hulpmiddelen en verbandmiddelen die zijn opgenomen in ons Reglement Hulpmiddelen. In dat reglement vind je ook de omvang van de zorg en of je een hulpmiddel in bruikleen of eigendom krijgt.

 

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering

Hulp- en verbandmiddelen uit het Reglement hulpmiddelen. Als de kosten onredelijk hoog uitvallen, moet je een deel zelf betalen.

 

Voor bepaalde hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage.

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Slim geen
Extra maximaal € 100,- per kalenderjaar
Plus maximaal € 200,- per kalenderjaar
Top maximaal € 300,- per kalenderjaar

 

We bieden een dekking vanuit de aanvullende verzekeringen Extra, Plus en Top, tot een maximaal bedrag per jaar. Deze vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

Heupprotectoren
Je hebt een voorschrift van je arts nodig voor vergoeding van heupprotectoren. Stuur bij het declareren van de rekening een kopie van het voorschrift mee.

Wettelijke eigen bijdrage hoorapparaten en (tinnitus) maskeerders
Een vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage. Het maakt niet uit waar je het hoorapparaat of de (tinnitus) maskeerders aanschaft.

Plaswekker
Op voorschrift van een arts kun je een vergoeding voor aanschaf of huur van een plaswekker krijgen. Bij het declareren van de rekening stuur je een kopie van dat voorschrift mee.

Pruiken
Als je de pruik hebt gekocht bij een door ons gecontracteerde zorgaanbieder, kom je in aanmerking voor vergoeding van de kosten die voor jouw rekening blijven na de aanschaf van een pruik. Dit is na de maximale vergoeding vanuit de basisverzekering.

 

Ja, voor hulpmiddelenzorg heb je een voorschrift nodig. In ons Reglement Hulpmiddelen lees je per categorie hulpmiddelen welke zorgaanbieder dat voorschrift mag afgeven.

 

In het Reglement Hulpmiddelen vind je ook informatie over in welke gevallen je van tevoren schriftelijke toestemming van ons nodig hebt. Je leest er ook de voorwaarden voor jouw aanvraag.

 

Voor hulpmiddelen en verbandmiddelen kun je terecht bij een gecontracteerde leverancier. Vind met onze zorgzoeker een gecontracteerde leverancier bij jou in de buurt. Kies je voor een niet-gecontracteerde leverancier, dan vind je in het Reglement Hulpmiddelen (kolom E) welke

aangewezen zorgaanbieders de zorg in dat geval aan je mogen verlenen.

 

Moet je bijbetalen voor niet-gecontracteerde zorg?

Is het hulpmiddel of verbandmiddel op tijd beschikbaar bij een gecontracteerde zorgaanbieder, maar koop je het bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan krijg je maximaal 90% van de kosten vergoed die wij zouden maken als je de hulpmiddelen van een gecontracteerde zorgaanbieder had gekregen. Ook vergoeden wij dan maximaal 90% van de eventuele reparatiekosten. 

 

Heb je het hulp- of verbandmiddel alleen in bruikleen? Dan krijg je per kalenderjaar maximaal 80% van de kosten vergoed die wij zouden maken voor het in bruikleen geven van het hulpmiddel.

 

De vergoeding is afhankelijk van het aantal dagen dat je in dat kalenderjaar recht hebt op die hulpmiddelenzorg en je het hulpmiddel daadwerkelijk in bezit hebt of leent.

 

Aanvullende verzekering

Voor een hulpmiddel dat voor vergoeding in aanmerking komt vanuit de aanvullende verzekering is van belang dat deze is geleverd door een leverancier van hulpmiddelen (met een AGB-code).

In sommige gevallen moet je een eigen bijdrage betalen.

 

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

 

Belangrijke documenten

Verzekeringsvoorwaarden 

Reglement Hulpmiddelen

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.

< Terug naar alle vergoedingen