Geneesmiddelen

Vergoeding geneesmiddelen 2018

 

Let op: deze pagina geeft slechts een korte omschrijving van de vergoeding geneesmiddelen. Je kunt alleen rechten ontlenen aan de volledige verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Wat zijn geneesmiddelen?

Geneesmiddelen zijn medicijnen. Ze helpen bij het genezen of kunnen een ziekte of aandoening voorkomen, dan wel verminderen. Geneesmiddelen zijn vaak alleen op recept van een arts of medisch specialist verkrijgbaar.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een vergoeding?

Vanuit de basisverzekering heb je recht op de vergoeding van bepaalde geregistreerde geneesmiddelen, voor zover die door ons zijn aangewezen. Zie de geregistreerde medicijnen in bijlage 1 (maar niet in bijlage 2) van de Regeling zorgverzekering (op overheid.nl) en geregistreerde geneesmiddelen die staan in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering (op overheid.nl).

 

In het Reglement Farmacie is opgenomen welke geregistreerde geneesmiddelen door ons zijn aangewezen.

 

Ook bepaalde niet-geregistreerde geneesmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering, zoals geneesmiddelen die door of in opdracht van de apotheker op kleine schaal zijn bereid en dieetpreparaten als bedoeld in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering (op overheid.nl).

 

Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor meer informatie over de vergoeding van geneesmiddelen uit de basisverzekering.

 

Vanuit de aanvullende verzekering heb je recht op onder meer vergoeding van bepaalde maagzuurremmers en de wettelijke eigen bijdrage van geneesmiddelenzorg als je de geneesmiddelen in kwestie minimaal drie maanden achter elkaar nodig hebt (dit geldt niet voor anticonceptiemiddelen). Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor meer informatie over de vergoeding van geneesmiddelen uit de aanvullende verzekeringen.

Geneesmiddelen die we niet vergoeden

  • geneesmiddelen om het krijgen van een ziekte tijdens reizen te voorkomen;
  • geneesmiddelen voor onderzoek;
  • geneesmiddelen die (bijna) gelijk zijn aan een geregistreerd geneesmiddel, maar niet voorkomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering;
  • geneesmiddelen waarmee nog klinische proeven worden gedaan en die beschikbaar worden gesteld voor gebruik in schrijnende gevallen;
  • geneesmiddelen die je krijgt tijdens een opname of medisch specialistische behandeling. De geneesmiddelen maken dan onderdeel uit van die zorg.

Heb ik een recept nodig voor geneesmiddelen?

Ja, voor geneesmiddelen heb je een recept nodig. Voor de meeste medicijnen mag een huisarts, een medisch specialist, een orthodontist, een tandarts, een verloskundige, sportarts, een arts verstandelijk gehandicapten en een specialist ouderengeneeskunde het recept afgeven. Het is wel de bedoeling dat het recept verband houdt met de zorg die de voorschrijver biedt.

 

Voor dieetpreparaten heb je naast het voorschrift, de artsenverklaring en de apotheekinstructie ook een door een diëtist of medisch specialist ingevulde Verklaring Dieetpreparaten nodig.

Vergoeding geneesmiddelenzorg 2018

Basisverzekering Eigen risico? Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
100% vergoeding*

Alleen als de kosten onredelijk hoog zijn, zul je een gedeelte zelf moeten betalen,

minus de wettelijke eigen bijdrage.
Ja Ja N.v.t.

*Per recept vergoeden wij de kosten van de geneesmiddelen voor een periode van maximaal:

  • één maand voor medicijnen die nieuw voor jou zijn;
  • één kuur of één maand voor antibiotica of chemotherapie om acute aandoeningen te bestrijden;
  • drie maanden voor geneesmiddelen voor de behandeling van chronische aandoeningen, behalve benzodiazepinen, hypnotica, anxiolytica en geneesmiddelen die meer dan € 1.000,- per maand kosten. De zorgaanbieder die het geneesmiddel voorschrijft, bepaalt of er sprake is van een chronische aandoening;
  • twaalf maanden voor de anticonceptiepil;
  • een maand in alle andere gevallen.
Aanvullende verzekering Vergoeding Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
Start Geen N.v.t. N.v.t.
Slim Geen N.v.t. N.v.t.
Extra maximaal € 150,- per kalenderjaar* Soms Ja
Plus maximaal € 300,- per kalenderjaar* Soms Ja
Top maximaal € 450,- per kalenderjaar* Soms Ja

Geldt er een wettelijke eigen bijdrage?

Er geldt een wettelijke eigen bijdrage voor een geneesmiddel dat is ingedeeld in een groep van onderling vervangbare geneesmiddelen, als de inkoopprijs hoger is dan de vergoedingslimiet. Er geldt ook een wettelijke eigen bijdrage als een geneesmiddel is bereid uit een geneesmiddel waarvoor een wettelijke eigen bijdrage is verschuldigd. In de Regeling zorgverzekering is geregeld hoe de eigen bijdrage wordt berekend.

Vanuit verschillende aanvullende verzekeringen heb je recht op een vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage als het gebruik van de medicijnen minimaal drie maanden achter elkaar medisch noodzakelijk is. De wettelijke eigen bijdrage van anticonceptiemiddelen valt hier niet onder.

Wie mag de zorg verlenen?

Voor geneesmiddelenzorg kun je terecht bij een (door ons gecontracteerde) apotheek of apotheekhoudende huisarts. Voor dieetpreparaten kun je ook terecht bij een leverancier van dieetpreparaten. Vind met onze zorgzoeker een gecontracteerde zorgaanbieder bij jou in de buurt.

Moet ik toestemming vragen?

Soms moet je toestemming vragen voor een vergoeding. Voor vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage en vergoeding van sommige geneesmiddelen heb je van tevoren schriftelijke toestemming van ons nodig. Voor welke geneesmiddelen dit geldt, lees je in het Reglement Farmacie (PDF). Heb je een recept gekregen voor deze geneesmiddelen? Stuur dan een kopie van het recept samen met de aanvraag naar:

 

ZorgDirect
t.a.v. de medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

 

Voor de geneesmiddelen die staan in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering gelden aparte regels. Voor vergoeding van sommige geneesmiddelen heb je vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. Voor andere geneesmiddelen die in bijlage 2 staan, geldt dat de apotheker of de apotheekhoudende huisarts op grond van een artsenverklaring en/of apotheekinstructie het recht op vergoeding moet vaststellen. In het Reglement Farmacie (pdf) staan deze voorwaarden per geneesmiddel.

 

Toestemming voor doorgeleverde bereidingen

Doorgeleverde bereidingen zijn niet-geregistreerde geneesmiddelen die in één apotheek worden gemaakt (magistrale bereidingen) en die worden doorgeleverd aan een andere apotheek. Voor het recht op bepaalde, door ons aangewezen doorgeleverde bereidingen moet u schriftelijk toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt. De doorgeleverde bereidingen waarvoor toestemming is vereist, staan in het ‘Overzicht doorgeleverde bereidingen


Bij de aanvraag voor toestemming moet je een kopie van het recept en een rapportage van de behandelend arts waarin de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en het voorgestelde behandelplan zijn opgenomen, meesturen.


< Terug naar alle vergoedingen