Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar

Fysiotherapie en oefentherapie zijn therapieën die zich richten op het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen. Pijnbestrijding en verbetering van de mobiliteit staan hoog in het vaandel.

 

Je hebt vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie, als je een aandoening hebt die voorkomt op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie. Ben je jonger dan18 jaar en heb je een aandoening die niet op de lijst voorkomt, dan heb je recht op vergoeding van maximaal negen behandelingen per kalenderjaar. Leveren die behandelingen onvoldoende resultaat op, dan kun je maximaal negen extra behandelingen krijgen.

 

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering maximaal 9 behandelingen* per kalenderjaar. Bij onvoldoende resultaat: maximaal 9 behandelingen extra.

 

*Voor sommige behandelingen geldt een maximale termijn. Maak je gebruik van deze behandeling(en), dan heb je recht op vergoeding van de zorg tot het einde van deze maximale termijn.

 

Een aantal behandelingen wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Hoeveel behandelingen vergoed worden, hangt af van de aanvullende verzekering die je hebt.

 

Ben je 18 jaar of ouder? Kijk dan bij de vergoeding voor fysiotherapie en oefentherapie als je 18 jaar of ouder bent.

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start 6 zitingen* per kalenderjaar
Slim 9 zitingen* per kalenderjaar
Extra 9 zitingen* per kalenderjaar
Plus 15 zitingen* per kalenderjaar
Top 25 zitingen* per kalenderjaar

 

* Een zitting definiëren we als volgt:

 

Soort zitting Duur zitting
Telefonische zitting (en verslag) 0,5 zitting
Screening (en verslag) 0,5 zitting
Intake en onderzoek na screening 0,5 zitting
Groepszitting 3 tot 10 personen 0,5 zitting
Overige 1 zitting

 

Verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of een bedrijfsarts, voor:

 • behandeling van een aandoening die voorkomt op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie;
 • behandeling door een bekkenfysiotherapeut vanwege urine-incontinentie;
 • zorg aan huis of in een instelling door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

De verwijzing bevat een toelichting waaruit duidelijk naar voren komt dat jij behoefte hebt aan deze vorm van fysiotherapie. Kies je een niet-gecontracteerde zorgaanbieder voor je behandeling? Stuur dan een kopie van de verwijzing mee bij de declaratie van de eerste rekening. Ook moet je een verklaring van de zorgaanbieder meesturen. In die verklaring moet staan hoeveel fysiotherapie of oefentherapie voor dezelfde aandoening je al hebt ontvangen. Dit geldt niet als je jonger bent dan 18 jaar of als het gaat om kosten voor bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie.

 

Waar kun je terecht

Tot 18 jaar kun je terecht bij de volgende zorgaanbieders voor fysio- en oefentherapie:

 • Een fysiotherapeut voor algemene fysiotherapie;
 • Een bekkenfysiotherapeut voor bekkenfysiotherapie;
 • Een geriatriefysiotherapeut voor geriatrische fysiotherapie;
 • Een kinderfysiotherapeut voor kinderfysiotherapie;
 • Een fysiotherapeut of huidtherapeut voor littekenbehandeling;
 • Een manueel therapeut voor manuele therapie;
 • Een oedeemtherapeut en huidtherapeut voor oedeemtherapie en lymfedrainage;
 • Een oefentherapeut (Cesar of Mensendieck) voor algemene oefentherapie;
 • Een kinderoefentherapeut voor kinderoefentherapie;
 • Een geriatrisch oefentherapeut voor geriatrische oefentheraapie;
 • Een psychosomatische oefentherapeut voor psychosomatische oefentherapie (geldt alleen voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering).

 

Het eigen risico geldt niet als je jonger bent dan 18 jaar.

 

Belangrijke documenten

verzekeringsvoorwaarden

lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.

 

< Terug naar alle vergoedingen