Vrouw in hal
Vrouw in hal

Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar

Fysiotherapie en oefentherapie zijn therapie├źn die zich richten op het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen. Pijnbestrijding en verbetering van de mobiliteit staan hoog in het vaandel.

Wat krijg je vergoed?

Je hebt vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie, als je een aandoening hebt die voorkomt op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie. Heb je een aandoening die niet op de lijst voorkomt, dan heb je recht op vergoeding van maximaal negen behandelingen per kalenderjaar. Leveren die behandelingen onvoldoende resultaat op, dan kun je maximaal negen extra behandelingen krijgen.
Basisverzekering
Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering maximaal 9 behandelingen* per kalenderjaar. Bij onvoldoende resultaat: maximaal 9 behandelingen extra.

*Voor sommige behandelingen geldt een maximale termijn. Maak je gebruik van deze behandeling(en), dan heb je recht op vergoeding van de zorg tot het einde van deze maximale termijn.

Een aantal behandelingen wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Hoeveel behandelingen vergoed worden, hangt af van de aanvullende verzekering die je hebt.

Ben je 18 jaar of ouder? Kijk dan bij de vergoeding voor fysiotherapie en oefentherapie als je 18 jaar of ouder bent.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start 6 zitingen* per kalenderjaar 
Slim 9 zitingen* per kalenderjaar
Extra 9 zitingen* per kalenderjaar
Plus 15 zitingen* per kalenderjaar, waarvan voor dezelfde aandoening maximaal 9 zittingen manuele therapie
Top 25 zitingen* per kalenderjaar, waarvan voor dezelfde aandoening maximaal 9 zittingen manuele therapie

* Een zitting definiëren we als volgt:

Soort zitting Duur zitting
Telefonische zitting
0,5 zitting
Screening 0,5 zitting
Intake en onderzoek na screening 0,5 zitting
Groepszitting 3 tot 10 personen 0,5 zitting
Overige 1 zitting

Belangrijke zaken

Verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts, een medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, tandarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP):
 • behandeling van een aandoening die voorkomt op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie;
 • behandeling door een bekkenfysiotherapeut vanwege urine-incontinentie;
 • zorg aan huis of in een instelling door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder;
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (etalagebenen);
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van uw heup- of kniegewricht;
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie;

Kies je een niet-gecontracteerde zorgaanbieder voor je behandeling? Stuur dan een kopie van de verwijzing mee bij de declaratie van de eerste rekening. Ook moet je een verklaring van de zorgaanbieder meesturen. In die verklaring moet staan hoeveel fysiotherapie of oefentherapie voor dezelfde aandoening je al hebt ontvangen. Dit geldt niet als het gaat om kosten voor bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie.

Waar kun je terecht

Tot 18 jaar kun je terecht bij de volgende zorgaanbieders voor fysio- en oefentherapie:

 • Een fysiotherapeut voor algemene fysiotherapie;
 • Een bekkenfysiotherapeut voor bekkenfysiotherapie;
 • Een geriatriefysiotherapeut voor geriatrische fysiotherapie;
 • Een kinderfysiotherapeut voor kinderfysiotherapie;
 • Een fysiotherapeut of huidtherapeut voor littekenbehandeling;
 • Een manueel therapeut voor manuele therapie**;
 • Een oedeemtherapeut en huidtherapeut voor oedeemtherapie en lymfedrainage;
 • Een oefentherapeut (Cesar of Mensendieck) voor algemene oefentherapie;
 • Een kinderoefentherapeut voor kinderoefentherapie;
 • Een psychosomatische oefentherapeut voor psychosomatische oefentherapie (geldt alleen voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering).

**Toelichting vergoeding manuele therapie
Onder de vergoeding van manuele therapie valt niet manuele therapie E.S. (Eggshell / Van der Bijl) en therapie door een orthomanueel therapeut of orthomanuele arts. Dan geldt de vergoeding voor alternatieve geneeswijzen.

Eigen risico

Het eigen risico geldt niet als je jonger bent dan 18 jaar.

Belangrijke documenten

lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie (PDF)