Fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar

Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar 2018

 

Let op: deze pagina geeft slechts een korte omschrijving van de vergoeding fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar. Je kunt alleen rechten ontlenen aan de volledige verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Wat zijn fysiotherapie en oefentherapie?

Fysiotherapie en oefentherapie zijn therapieën die zich richten op het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen. Pijnbestrijding en verbetering van de mobiliteit staan hoog in het vaandel.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een vergoeding?

Je hebt vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie, als je een aandoening hebt die voorkomt op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie (PDF). Ben je jonger dan18 jaar en heb je een aandoening die niet op de lijst voorkomt, dan heb je recht op vergoeding van maximaal negen behandelingen per kalenderjaar. Leveren die behandelingen onvoldoende resultaat op, dan kun je maximaal negen extra behandelingen krijgen.

 

Een aantal behandelingen wordt vanuit de aanvullende verzekering vergoed. Hoeveel behandelingen vergoed worden, hangt af van de aanvullende verzekering die je hebt.

 

Ben je 18 jaar of ouder? Kijk dan bij de vergoeding voor fysiotherapie en oefentherapie als je 18 jaar of ouder bent.

Heb ik een verwijzing nodig?

Je hebt een verwijzing nodig voor van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of een bedrijfsarts, voor:

 • behandeling van een aandoening die voorkomt op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie;
 • behandeling door een bekkenfysiotherapeut vanwege urine-incontinentie;
 • gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine;
 • zorg aan huis of in een instelling door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

De verwijzing bevat een toelichting waaruit duidelijk naar voren komt dat jij behoefte hebt aan deze vorm van fysiotherapie. Kies je een niet-gecontracteerde zorgaanbieder voor je behandeling? Stuur dan een kopie van de verwijzing mee bij de declaratie van de eerste rekening. Ook moet je een verklaring van de zorgaanbieder meesturen. In die verklaring moet staan hoeveel fysiotherapie of oefentherapie voor dezelfde aandoening je al hebt ontvangen. Dit geldt niet als de verzekerde jonger is dan 18 jaar of als het gaat om kosten voor bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie.

Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar 2018

Basisverzekering Eigen risico? Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
maximaal 9 behandelingen* per kalenderjaar. Bij onvoldoende resultaat: maximaal 9 behandelingen extra. Nee Nee Ja

*Voor sommige behandelingen geldt een maximale termijn. Maak je gebruik van deze behandeling(en), dan heb je recht op vergoeding van de zorg tot het einde van deze maximale termijn.

Aanvullende verzekering Vergoeding Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
Start 6 zittingen* per kalenderjaar nee ja
Slim 9 zittingen* per kalenderjaar nee  ja
Extra 9 zittingen* per kalenderjaar nee ja
Plus 15 zittingen* per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie nee ja
Top 25 zittingen* per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie nee ja

 

*Een zitting definiëren we als volgt:

 

Soort zitting Duur zitting
Telefonische zitting (en verslag) 0,5 zitting
Screening (en verslag) 0,5 zitting
Intake en onderzoek na screening 0,5 zitting
Groepszitting 3 tot 10 personen 0,5 zitting
Overige 1 zitting

 

Wie mag de zorg verlenen?

 

Tot 18 jaar kun je terecht bij de volgende zorgaanbieders voor fysio- en oefentherapie:

 • Een fysiotherapeut voor algemene fysiotherapie;
 • Een bekkenfysiotherapeut voor bekkenfysiotherapie;
 • Een geriatriefysiotherapeut voor geriatrische fysiotherapie;
 • Een kinderfysiotherapeut voor kinderfysiotherapie;
 • Een fysiotherapeut of huidtherapeut voor littekenbehandeling;
 • Een manueel therapeut voor manuele therapie;
 • Een oedeemtherapeut en huidtherapeut voor oedeemtherapie en lymfedrainage;
 • Een oefentherapeut (Cesar of Mensendieck) voor algemene oefentherapie;
 • Een kinderoefentherapeut voor kinderoefentherapie;
 • Een psychosomatische oefentherapeut voor psychosomatische oefentherapie (geldt alleen voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering).

< Terug naar alle vergoedingen