Tarievenlijst 2020

Maximale tarieven voor fysio- en oefentherapie in het buitenland

U heeft recht op vergoeding van zittingen voor fysio- en oefentherapie in het buitenland. Voor zittingen in het buitenland gelden de maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Voor fysio- en oefentherapie is dit tarief 75% van het gemiddelde tarief dat door ons gecontracteerde zorgverleners hanteren voor fysio- en oefentherapie. Als u naar een zorgverlener in het buitenland gaat die een hoger tarief hanteert dan ons maximumtarief, dan betaalt u het verschil zelf.

Tarievenlijsten niet-gecontracteerde zorg in 2020

Meer informatie

In onze verzekeringsvoorwaarden (PDF) vind je meer informatie. Of kijk in ons online vergoedingenoverzicht zorgverzekering voor een verkorte weergave van de vergoedingen.

 

Tarieven 2021

Op zoek naar de tarieven van 2021? Bekijk dan de tarievenlijsten 2021 voor niet-gecontracteerde zorg.