Trombosezorg

Trombose is een bloedstolsel in de bloedvaten. Het kan ontstaan in slagaderen en aderen. De zorg voor trombosepatiënten bestaat onder meer uit een regelmatig bloedmonster, noodzakelijke laboratoriumonderzoeken om de stollingstijd van je bloed te bepalen en advies over het gebruik van geneesmiddelen die de bloedstolling beïnvloeden. Ook krijg je noodzakelijke apparatuur om de stollingstijd van je bloed zelf te kunnen meten en een opleiding om dat te leren. Kijk voor meer informatie over trombosezorg in de verzekeringsvoorwaarden.

 

 

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering

100% 

Mochten de kosten onredelijk hoog uitvallen dan moet je een deel zelf betalen.

 

 Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of verloskundige.

 

De trombosezorg mag worden verleend door een trombosedienst.

 

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

 

Belangrijke documenten

 

Verzekeringsvoorwaarden

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.

 

< Terug naar alle vergoedingen