Vrouw in hal
Vrouw in hal

Transplantatiezorg

Als een slecht of niet meer functionerend orgaan van een patiënt (gedeeltelijk) wordt vervangen, wordt dat transplantatie genoemd. Transplantatiezorg omvat alle zorg rondom zo’n transplantatie, zowel voor de gever (donor) als voor de ontvanger van het transplantatiemateriaal.

Wat krijg je vergoed?

Je hebt in diverse situaties recht op een vergoeding van transplantatiezorg.

  • Bij transplantaties van weefsels en organen, mits de transplantatie in een EU-/EER-land is verricht. Bij transplantaties die verricht worden in landen buiten de EU/EER is het noodzakelijk dat de donor je echtgenoot, geregistreerd partner of bloedverwant (eerste, tweede of derde graad) is én in dat land woont.
  • Specialistische geneeskundige zorg bij het selecteren van een donor.
  • Specialistische geneeskundige zorg omtrent het operatief verwijderen van het transplantatiemateriaal bij de donor.
  • Wanneer de donor is overleden: behandeling van het transplantatiemateriaal.

Meer situaties waarin je aanspraak kunt maken op een vergoeding voor transplantatiezorg vind je in de verzekeringsvoorwaarden.

Verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van een medisch specialist of klinisch technoloog. Is er sprake van een spoedeisende situatie, dan heb je geen verwijzing nodig. Een voorbeeld daarvan is een transplantatie die niet kan worden uitgesteld.

Waar kun je terecht

Een transplantatiecentrum mag de transplantatiezorg verlenen. Vind met onze zorgzoeker een ziekenhuis bij jou in de buurt.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

In de volgende gevallen betaal je geen eigen risico:

  • Als je de donor bent, komen kosten van de zorg aan jou ten laste van de zorgverzekering van de ontvanger van het transplantatiemateriaal. Kosten van de zorg die je als donor krijgt na een periode van 13 weken vanaf ontslag komen ten laste van jouw basisverzekering. Deze kosten vallen dan niet onder het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico. (Voor levertransplantatie geldt een termijn van een half jaar in plaats van 13 weken).
  • Als je de donor bent en de ontvanger van het transplantatiemateriaal heeft recht op (vergoeding van kosten van) de transplantatiezorg op grond van een zorgverzekering, dan vallen de kosten van vervoer niet onder het verplicht en het eventuele vrijwillig eigen risico.