Sterilisatie

Een sterilisatie is een ingreep om vrijwillige onvruchtbaarheid te bewerkstelligen. Een sterilisatie is mogelijk bij zowel mannen als vrouwen.

 

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Slim geen
Extra geen
Plus geen
Top 100% bij gecontracteerde zorg

 

Je kunt een sterilisatie laten uitvoeren bij een (gecontracteerd) ziekenhuis en een gecontracteerd zelfstandig behandelcentrum. Onder gecontracteerde zorg verstaan wij zorg die wordt verleend door een ziekenhuis waarmee wij afspraken hebben gemaakt, speciaal voor het verrichten van sterilisaties. Let op: daaronder vallen niet de ziekenhuizen waarmee wij enkel algemene afspraken voor medisch specialistische zorg hebben gemaakt.

 

Ook huisartsen die door ons gecontracteerd zijn speciaal voor het verrichten van sterilisaties, mogen de behandeling uitvoeren. Huisartsen met wie wij alleen algemene afspraken hebben gemaakt voor huisartsenzorg, vallen daar niet onder.

 

Je betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekeringen.

 

Als je gebruik maakt van een sterilisatie bij een niet door ons gecontracteerde zorgaanbieder, vergoeden we maximaal € 500,- voor de totale behandeling. De tarieven voor zorgaanbieders met wie wij geen afspraken hebben gemaakt vind je op de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Alle kosten die je maakt bovenop het bedrag dat wij maximaal vergoeden, zijn voor je eigen rekening.

 

Belangrijke documenten

Verzekeringsvoorwaarden (PDF)

Tarievenlijst niet-gecontracteerde zorg (PDF)
Gecontracteerde aanbieders medisch specialistische zorg aanvullende verzekering (PDF)

 

Vind met onze zorgzoeker een gecontracteerde zorgaanbieder in jouw buurt.

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.

< Terug naar alle vergoedingen