Vrouw in hal
Vrouw in hal

Second opinion

Als je een diagnose of advies hebt gekregen van je zorgaanbieder, maar je wilt er om wat voor reden dan ook een andere professionele mening over horen, kun je vragen om een second opinion. Dat advies vraag je van een andere zorgaanbieder dan waar jij onder behandeling bent.

De zorgaanbieder moet werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied als je eigen zorgaanbieder. Als je gebruikmaakt van een second opinion, blijf je wel onder behandeling bij je oorspronkelijke zorgaanbieder.

Wat krijg je vergoed?

Verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van je behandelend arts. De verwijzing is twaalf maanden geldig, gerekend vanaf de datum waarop de verwijzing is afgegeven.

Waar kun je terecht?

Je kunt voor het aanvragen van een second opinion terecht bij een zorgaanbieder die werkt in hetzelfde vakgebied als de zorgaanbieder bij wie je op dat moment onder behandeling bent.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.