Second opinion

Als je een diagnose of advies hebt gekregen van je zorgaanbieder, maar je wilt er om wat voor reden dan ook een andere professionele mening over horen, kun je vragen om een second opinion. Dat advies vraag je van een andere zorgaanbieder dan waar jij onder behandeling bent. De zorgaanbieder moet werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied als je eigen zorgaanbieder. Als je gebruikmaakt van een second opinion, blijf je wel onder behandeling bij je oorspronkelijke zorgaanbieder.
 

 

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering 100%

 

Je hebt een verwijzing nodig van je behandelend arts. De verwijzing is twaalf maanden geldig, gerekend vanaf de datum waarop de verwijzing is afgegeven.

 

Je kunt voor het aanvragen van een second opinion terecht bij een zorgaanbieder die werkt in hetzelfde vakgebied als de zorgaanbieder bij wie je op dat moment onder behandeling bent.

 

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

 

Belangrijke documenten

Verzekeringsvoorwaarden

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.

 

< Terug naar alle vergoedingen