Orthodontie in bijzondere gevallen

Bij orthodontie wordt de stand van de tanden en kiezen in de kaak verbeterd. Heb je een ernstige groei- of ontwikkelingsstoornis aan je tanden, kaak of gebit, dan kom je in aanmerking voor vergoeding van orthodontie in bijzondere gevallen. De orthodontie moet nodig zijn om een tandheelkundige functie te behouden of krijgen. Daarbij is het noodzakelijk dat andere zorg (multidisciplinaire behandeling) wordt meebehandeld.

 

 

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering 100%

 

Je hebt een verwijzing nodig van de, huisarts, tandarts of tandarts-specialiast om zorg te mogen ontvangen van een orthodontist.

 

Voor vergoeding van orthodontie in bijzondere gevallen heb je van tevoren schriftelijke toestemming van ons nodig. Lees in de verzekeringsvoorwaarden wat je bij je toestemmingsaanvraag moet meesturen.

 

Voor orthodontie in bijzondere gevallen kun je terecht bij een orthodontist al dan niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde.

 

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

 

Belangrijke documenten

Verzekeringsvoorwaarden

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.

 

< Terug naar alle vergoedingen