Nachtelijke thuiszorg voor stervenden

Mensen die in hun laatste levensfase verkeren, hebben soms extra ondersteuning nodig in de avond en nacht. Dat kan in de vorm van nachtelijke thuiszorg voor stervenden. Dit kan ook verlichting bieden aan de naasten, die dan de gelegenheid krijgen rust te nemen of even te slapen. De vrijwilligers verrichten geen medische, verpleegkundige of zware huishoudelijke handelingen, maar kunnen wel hulp bieden bij persoonlijke verzorging, voorlezen of waken.

 

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Slim geen
Extra geen
Plus maximaal € 100,- per kalenderjaar*
Top maximaal € 200,- per kalenderjaar*

 

*Let op: de maximale vergoeding geldt voor medische keuring rijbewijs, zorg voor vrouwen, persoonlijke alarmeringsapparatuur voor sociale alarmering, therapeutisch zwemmen, seksuologie en nachtelijke thuiszorg voor stervenden samen.

 

Voor nachtelijke thuiszorg voor stervenden kun je terecht bij vrijwilligers die zijn aangesloten bij de vereniging Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland (VPTZ Nederland). Op de website van de VPTZ Nederland vind je een organisatie in jouw buurt.

 

Alle kosten boven het maximaal te vergoeden bedrag zijn voor je eigen rekening.

 

Je betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekeringen.

 

Belangrijke documenten

Verzekeringsvoorwaarden

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.


< Terug naar alle vergoedingen