Vrouw in hal
Vrouw in hal

Mechanische beademing

Als je zelf niet of slecht kunt ademhalen, wordt mechanische beademing ingezet. Het beademingsapparaat dient je een mengsel van lucht en zuurstof toe en voert de koolstofdioxide af die het lichaam produceert.

Mechanische beademing kan plaatsvinden in een beademingscentrum of bij je thuis. Thuisbeademing kan alleen op advies en onder de verantwoordelijkheid van een behandelingscentrum.

Wat krijg je vergoed?

Als de mechanische beademing plaatsvindt in een beademingscentrum, valt onder deze zorg de noodzakelijke mechanische beademing, de medisch specialistische zorg, de geneesmiddelenzorg en de verpleging en verzorging die te maken hebben met mechanische beademing.

Is er sprake van thuisbeademing, dan valt onder deze zorg de apparatuur voor de mechanische beademing (de apparatuur wordt voor elke behandeling gebruiksklaar beschikbaar gesteld door het beademingscentrum), de medisch specialistische zorg, de geneesmiddelenzorg en een tegemoetkoming in de elektriciteitskosten (stroomkosten).

Voor een tegemoetkoming in de elektriciteitskosten bij mechanische beademing bij je thuis moet je het declaratieformulier stroomkosten thuisbeademing (PDF) invullen en ondertekenen.

Verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist of klinisch technoloog.

Waar kun je terecht?

Je kunt voor mechanische beademing terecht bij een beademingscentrum: daar mag de zorg verleend worden. Mechanische beademing bij jou thuis vindt plaats op advies en onder verantwoordelijkheid van het beademingscentrum.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.