Vrouw in hal
Vrouw in hal

Mantelzorgmakelaar

Een mantelzorgmakelaar neemt taken over van mantelzorgers, om hun zorglast wat minder zwaar te maken. Als je mantelzorger bent of mantelzorg ontvangt, kun je een mantelzorgmakelaar inschakelen.

Wat krijg je vergoed?

Belangrijke zaken

Let op: de kosten voor de mantelzorgmakelaar moeten worden gedeclareerd door de mantelzorger óf de mantelzorgontvanger.

Je kunt terecht bij een mantelzorgmakelaar die is ingeschreven in het kwaliteitsregister van de Beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars (BMZM). Ga voor meer informatie naar de website van de BMZM.

Eigen bijdrage

Alle kosten boven de maximale vergoeding zijn voor eigen rekening.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekeringen.