Vrouw in hal
Vrouw in hal

Kinderopvang bij ziekenhuisopname

Als jij wordt opgenomen in het ziekenhuis en je kinderen moeten worden opgevangen, valt dat onder de vergoeding kinderopvang bij ziekenhuisopname. De kinderen worden opgevangen bij een kindercentrum of gastouderbureau.

Wat krijg je vergoed?

Je komt in aanmerking voor vergoeding van kinderopvang vanaf de elfde dag dat je aaneengesloten in het ziekenhuis ligt. Een andere voorwaarde is dat je bent opgenomen in het ziekenhuis voor zorg die vanuit de basisverzekering wordt vergoed. Je kinderen zijn jonger dan twaalf jaar en ook bij ZorgDirect verzekerd.

De vergoeding geldt enkel voor kinderopvang die noodzakelijk is vanwege jouw eigen ziekenhuisopname, en niet voor het aantal uren kinderopvang dat je eventueel normaal al geregeld hebt.

Belangrijke zaken

Je kunt voor kinderopvang bij ziekenhuisopname terecht bij kindercentra en gastouderbureaus uit het landelijk register kinderopvang. Je vindt aanvullende informatie op www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Eigen bijdrage

Alle kosten boven het maximaal te vergoeden bedrag zijn voor je eigen rekening.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekeringen.