Vrouw in hal
Vrouw in hal

Ki-, kid- of iui-behandeling

Ki-, kid- en iui-behandelingen zijn manieren om in de baarmoeder een eicel bevrucht te laten worden.

Wat krijg je vergoed?

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering 100% bij een medische indicatie 

Verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts of medisch specialist om een ki-, kid- of iui-behandeling te starten.

Waar kun je terecht?

Voor een ki-, kid- of iui-behandeling kun je terecht in een ziekenhuis dat een vergunning heeft voor deze bevruchtingsbehandelingen.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener
Ga je naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor je eigen rekening.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.