Ketenzorg

Ketenzorg is er voor personen van 18 jaar en ouder met Diabetes Mellitus type 2, vasculair risicomanagement en voor verzekerden met COPD en astma.

 

 

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering

100%

Mochten de kosten onredelijk hoog uitvallen, dan betaal je een deel zelf.

 

Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist om in aanmerking te komen voor een vergoeding van ketenzorg.

 

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • een gecontracteerde zorggroep. Gecontracteerde zorggroepen zijn te vinden op onze zorgzoeker.
  • een zorgaanbieder die is genoemd voor het verlenen van huisartsenzorg, preventieve voetzorg en diëtetiek, ieder voor het betreffende onderdeel van de ketenzorg. Daarbij geldt als voorwaarde dat sprake is van ketenzorg waarbij de zorgaanbieders ‘los’ gecontracteerd worden. De coördinatie en organisatie worden via een ‘koptarief’ bekostigd.Een gecontracteerde zorggroep mag de zorg verlenen.
     

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten in sommige gevallen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

 

Belangrijke documenten

Verzekeringsvoorwaarden

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.

< Terug naar alle vergoedingen