Vrouw in hal
Vrouw in hal

Ivf- of icsi-behandeling

Als het niet lukt om op de natuurlijke manier zwanger te worden, is een ivf-behandeling een optie.

Een ivf-behandeling bestaat uit:

  • Een hormonale behandeling ter bevordering van de rijping van eicellen in het lichaam van de vrouw;
  • Follikelpunctie, waarbij rijpe eicellen uit het lichaam van de vrouw worden gehaald;
  • De bevruchting van eicellen en het kweken van embryo’s in het laboratorium;
  • Het terugplaatsen van één of twee embryo’s in de vrouwelijke baarmoederholte.

De icsi-behandeling is een bijzondere vorm van ivf; het staat voor intra cytoplasmatische sperma injectie. Dat houdt in dat er een extra handeling plaatsvindt in het laboratorium: een geselecteerde zaadcel wordt direct in de eicel gebracht. Bij ivf-behandelingen moet de zaadcel de eicel op eigen kracht binnendringen.

Wat krijg je vergoed?

Let op: Een IVF-poging telt pas als poging als een follikelpunctie is geslaagd. Alleen pogingen die daarna zijn afgebroken, tellen mee voor het aantal pogingen. Een IVF-poging na een doorgaande zwangerschap telt als nieuwe, eerste poging. Dat geldt ook als die zwangerschap voortijdig is afgebroken. Een ICSI-behandeling is in dat opzicht gelijk aan een IVF-poging.

Wanneer is een zwangerschap een doorgaande zwangerschap?

  • Voor een ivf-poging of icsi-behandeling tellen de volgende zwangerschappen als doorgaand:
  • een zwangerschap van tenminste tien weken, gerekend vanaf het moment dat een follikelpunctie is geslaagd;
  • een zwangerschap van tenminste negen weken en drie dagen, als er ingevroren bewaarde embryo(‘s) zijn teruggeplaatst. Er wordt gerekend vanaf het moment van implantatie van de ingevroren bewaarde embryo(’s);
  • een spontaan ontstane zwangerschap van twaalf weken na de datum van de laatste menstruatie.

Wat wordt niet vergoed?

Een aantal zorgvormen wordt niet vergoed. Het gaat hierbij om:

  • De eerste en tweede IVF-poging, als je jonger bent dan 38 jaar en er meer dan één embryo wordt teruggeplaatst.
  • Een IVF-poging of ICSI-behandeling als je 43 jaar of ouder bent. Gaat het om een IVF-poging die is gestart voordat je 43 jaar werd? Je hebt dan recht op vergoeding van de afronding van die poging.

Verwijzing nodig

Voor een ivf- of icsi-behandeling heb je een verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist.

Waar kun je terecht

Voor een ivf- of icsi-behandeling kun je terecht in het ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum dat hier een vergunning voor heeft. Vind met onze zorgzoeker een zorgaanbieder in jouw buurt.

Ga je naar een ongecontracteerde zorgverlener? Dan gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor eigen rekening.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Behandeling in het buitenland

Het is mogelijk dat de IVF- of ICSI behandeling niet volledig vergoed wordt als je deze ondergaat in het buitenland. Daarom adviseren wij om voor je aan het behandeltraject begint bij ons te informeren wat de hoogte van de vergoeding zal zijn voor het geplande traject. Zo kom je niet voor financiële verrassingen te staan.

Voor geneesmiddelen die onderdeel zijn van het IVF- of ICSI traject geldt dat de medicijnen die in Nederland worden vergoed, ook worden vergoed als ze onderdeel zijn van een behandeling in het buitenland.Een gedeelte van deze medicijnen valt in Nederland onder de vergoeding van de IVF- of ICSI poging. Deze worden niet afzonderlijk vergoed. Een deel van de medicijnen wordt naast de DBC vergoed. Deze mogen afzonderlijk gedeclareerd worden. Om vooraf duidelijkheid te hebben over de vergoeding van medicijnen, adviseren wij je bij ons te informeren naar de vergoeding hiervan.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, moet je in ieder geval voldoen aan de in Nederland geldende voorwaarden. Als een deel van de behandeling volgens de Nederlandse voorwaarden niet voor vergoeding in aanmerking komt, bijvoorbeeld omdat deze niet bewezen effectief is, ontvang je daarvoor ook als de zorg geleverd wordt in het buitenland geen vergoeding. Dit geldt bijvoorbeeld voor de “assisted-hatching” techniek.

Toeslagen voor extra voorzieningen, zoals de keuze voor een eenpersoonskamer, worden nooit vergoed.

Lees ook onze pagina over zorg in het buitenland, zodat je weet waar je aan toe bent.