Vrouw in hal
Vrouw in hal

Hospice

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn kunnen verblijven in een hospice. Zo’n instelling is erop gericht een patiënt met een levensbedreigende ziekte (en diens naasten) een zo hoog mogelijke levenskwaliteit te bieden.

Wat krijg je vergoed?

Belangrijke zaken

Voor hospicezorg kun je terecht in een bijna-thuis-huis, een zelfstandig hospice of een hospice-afdeling van een verpleeghuis of een ziekenhuis. In een hospice werken verpleegkundigen en verzorgenden die verpleegkundige zorg verlenen. Vaak hebben hospices ook een arts in dienst. Hospicezorg kan ook worden verleend op de hospice-afdeling van het ziekenhuis of verpleeghuis. Je kunt voor hospicezorg ook naar een bijna-thuis-huis, waar alleen vrijwilligers werken. De verpleegkundige zorg wordt daar verleend door de thuiszorg en de eigen arts verleent medische zorg.

Eigen bijdrage

Je betaalt voor verblijf in een hospice een vergoeding voor onder meer het onderhoud van het pand, de energie en de maaltijden die je nuttigt. Deze kosten worden bij jou in rekening gebracht door het hospice of het bijna-thuis-huis waar je verblijft.

Eigen risico

Je betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekeringen.