Hospicezorg

Vergoeding zorgverzekering 2018

 

Let op: deze pagina geeft slechts een korte omschrijving van de vergoeding hospicezorg. Je kunt alleen rechten ontlenen aan de volledige verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Wat is hospicezorg?

Mensen die ongeneeslijk ziek zijn kunnen verblijven in een hospice. Zo’n instelling is erop gericht een patiënt met een levensbedreigende ziekte (en diens naasten) een zo hoog mogelijke levenskwaliteit te bieden.

Vergoeding hospicezorg 2018

Basisverzekering Eigen risico? Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
geen n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 

Aanvullende verzekering Vergoeding Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
Start Geen n.v.t. n.v.t.
Slim Geen n.v.t. n.v.t.
Extra Geen n.v.t. n.v.t.
Plus € 35,- per dag, voor maximaal twee maanden per kalenderjaar Ja* n.v.t.
Top € 35,- per dag, voor maximaal twee maanden per kalenderjaar Ja* n.v.t.

*Je betaalt voor verblijf in een hospice een vergoeding voor onder meer het onderhoud van het pand, de energie en de maaltijden die je nuttigt. Deze kosten worden zelf bij jou in rekening gebracht door het hospice of het bijna-thuis-huis waar je verblijft.

Wie mag de zorg verlenen?

Voor hospicezorg kun je terecht in een bijna-thuis-huis, een zelfstandig hospice of een hospice-afdeling van een verpleeghuis of een ziekenhuis. In een hospice werken verpleegkundigen en verzorgenden die verpleegkundige zorg verlenen. Vaak hebben hospices ook een arts in dienst. Hospicezorg kan ook worden verleend op de hospice-afdeling van het ziekenhuis of verpleeghuis. Je kunt voor hospicezorg ook naar een bijna-thuis-huis, waar alleen vrijwilligers werken. De verpleegkundige zorg wordt daar verleend door de thuiszorg en de eigen arts verleent medische zorg.

 

< Terug naar alle vergoedingen