Hoorhulpmiddelen

Dankzij hoorhulpmiddelen kunnen mensen met een gehoorbeperking beter horen. Het ligt eraan welk hoorhulpmiddel je nodig hebt of je voor vergoeding in aanmerking komt, want voor ieder hulpmiddel gelden andere voorwaarden. Je leest alle voorwaarden in onze verzekeringsvoorwaarden en het Reglement hulpmiddelen. Afhankelijk van het hoorhulpmiddel in kwestie krijg je het in bruikleen of eigendom. 

 

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering

100% minus de wettelijke eigen bijdrage.*

Mochten de kosten onredelijk hoog uitvallen dan betaal je een gedeelte zelf.

 

* De maximale vergoeding voor een signaalhond is € 1.140,- per jaar.

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Slim geen
Extra maximaal € 100,- per kalenderjaar*
Plus maximaal € 200,- per kalenderjaar*
Top maximaal € 300,- per kalenderjaar*

 

*Je krijgt een vergoeding voor de wettelijke eigen bijdrage. De maximale vergoeding geldt voor diverse hulpmiddelen samen: heupprotectoren, hoorapparaten, plaswekker en pruiken.

 

Verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts naar een KNO-arts of audiologisch centrum voor een gehooronderzoek. Daar kan de ernst worden vastgesteld van je gehoorprobleem. Specialisten brengen je gehoorbeperking in kaart, zodat je de juiste oplossing krijgt.

 

Als je in verband met ouderdomshoorverlies een hoorhulpmiddel nodig hebt, kan de huisarts je ook meteen doorverwijzen naar een audicien. Deze kan je helpen met een elektroakoestisch hoorapparaat, oorstukjes, eenvoudige luisterhulpen en een ringleiding.

 

Waar kun je terecht

Je kunt voor je hoorhulpmiddelen terecht bij een leverancier van hoorhulpmiddelen. Vind met onze zorgzoeker een zorgaanbieder of leverancier van hulpmiddelen in jouw buurt. Ga je voor een hoorhulpmiddel naar een zorgverlener of leverancier met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? Dan hanteren wij een maximumvergoeding. De niet-gecontracteerde leverancier moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het Reglement Hulpmiddelen (pdf).

De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in eigendom verstrekken, vergoeden wij tot maximaal 90% van de kosten die wij zouden maken als je de zorg van een gecontracteerde leverancier had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 90% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in bruikleen verstrekken, vergoeden wij per kalenderjaar. Wij vergoeden dan maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken voor het in bruikleen verstrekken van die zorg in dat kalenderjaar. Hiervoor verrekenen wij het aantal dagen dat je in dat kalenderjaar recht hebt op die hulpmiddelenzorg met het aantal dagen dat je het hulpmiddel daadwerkelijk tot je beschikking hebt.

 

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, betaal je 25% van de aankoopkosten zelf.

 

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

 

Belangrijke documenten

 verzekeringsvoorwaarden

 Reglement Hulpmiddelen

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.

 

< Terug naar alle vergoedingen