Ergotherapie

Deze therapie richt zich op bevordering of het herstel van zelfzorg en zelfredzaamheid. Ergotherapie wordt gegeven door een ergotherapeut.

 

Deze therapie richt zich op bevordering of het herstel van zelfzorg en zelfredzaamheid. Ergotherapie wordt gegeven door een ergotherapeut.

 

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering maximaal 10 behandeluren per kalenderjaar

 

Verwijzing nodig

Je hebt een verwijzing nodig voor ergotherapie. Die verwijzing mag komen van een huisarts, medisch specialist, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten of een bedrijfsarts. Is de zorgverlener gecontracteerd en heeft hij/zij de cursus 'Directe Toegankelijkheid' met succes afgerond, dan geldt dit niet. Stuur bij het indienen van de rekening een kopie mee van de verwijzing.

 

Waar kun je terecht

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

  • ergotherapie voor de ziekte van Parkinson: een ergotherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Deze ergotherapeuten zijn te vinden op onze zorgzoeker. De aansluiting op ParkinsonNet is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018;
  • overige ergotherapie: een ergotherapeut.

 

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Belangrijke documenten

verzekeringsvoorwaarden (PDF).

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.


< Terug naar alle vergoedingen