Vrouw in hal
Vrouw in hal

Erfelijkheidsadvies

Onder erfelijkheidsadvies verstaan wij onder meer advies over de (gebleken hogere kans op) erfelijkheid van aandoeningen of afwijkingen.

Onder erfelijkheidsadvies verstaan wij:

  • Onderzoek naar en van afwijkingen met een erfelijke aard, door stamboomonderzoek, chromosoomonderzoek, biochemische diagnostiek, een ultrasoundonderzoek en DNA-onderzoek;
  • Advies verstrekken over de (gebleken hogere kans op) erfelijkheid van aandoeningen of afwijkingen;
  • Psychosociale begeleiding in de vorm van advies over de erfelijkheid van aandoeningen of afwijkingen;
  • Als het nodig is voor een duidelijk advies aan jou: onderzoek bij andere personen dan jijzelf. In dit geval is het ook mogelijk dat de ander(en) advies krijg(en).

Wat krijg je vergoed?

Let op: Mochten de kosten onredelijk hoog uitvallen, dan betaal je een gedeelte zelf.

Belangrijke zaken

Verwijzing nodig
Voor een erfelijkheidsadvies heb je een verwijzing nodig. Die kan komen van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, arts verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde. De verwijzing is twaalf maanden geldig, gerekend vanaf de datum waarop de verwijzing is afgegeven.

Waar kun je terecht
Je kunt voor erfelijkheidsadvies terecht bij een centrum voor erfelijkheidsadvisering.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.