Erfelijkheidsadvies

 Onder erfelijkheidsadvies verstaan wij:

  • Onderzoek naar en van afwijkingen met een erfelijke aard, door stamboomonderzoek, chromosoomonderzoek, biochemische diagnostiek, een ultrasoundonderzoek en DNA-onderzoek;
  • Advies verstrekken over de (gebleken hogere kans op) erfelijkheid van aandoeningen of afwijkingen;
  • Psychosociale begeleiding in de vorm van advies over de erfelijkheid van aandoeningen of afwijkingen;
  • Als het nodig is voor een duidelijk advies aan jou: onderzoek bij andere personen dan jijzelf. In dit geval is het ook mogelijk dat de ander(en) advies krijg(en).
     

 

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering

100%

Mochten de kosten onredelijk hoog uitvallen, dan betaal je een gedeelte zelf.

 

Verwijzing nodig

Voor een erfelijkheidsadvies heb je een verwijzing nodig. Die kan komen van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, arts verstandelijk gehandicapten of specialist ouderengeneeskunde. De verwijzing is twaalf maanden geldig, gerekend vanaf de datum waarop de verwijzing is afgegeven.

 

Waar kun je terecht

Je kunt voor erfelijkheidsadvies terecht bij een centrum voor erfelijkheidsadvisering.

 

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

 

Belangrijke documenten

Verzekeringsvoorwaarden.

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.

< Terug naar alle vergoedingen