Vrouw in hal
Vrouw in hal

Eerstelijnsverblijf

Soms kun je na ontslag uit het ziekenhuis nog niet naar huis. In dat geval heb je recht op verblijf in een instelling voor eerstelijnsverblijf.

Wat krijg je vergoed?

Het eerstelijnsverblijf is gericht op herstel en terugkeer naar de thuissituatie op korte termijn of heeft betrekking op palliatief terminale zorg.De zorg omvat niet:

  • verblijf;
  • verblijf in verband met het tijdelijk overnemen van de zorg om een mantelzorger te ontlasten (respijtzorg);
  • verblijf dat je nodig hebt in verband met een psychiatrische stoornis of beperking als je jonger bent dan 18 jaar;
  • verblijf voor verzekerden met een Wlz-indicatie.

Let op: als de kosten onredelijk hoog uitvallen, betaal je een gedeelte zelf.

Verwijzing nodig

Voor eersteijnsverblijf heb je een verwijzing nodig van een huisarts of een medisch specialist.

Toestemming aanvragen

Je hebt toestemming nodig als je verblijft in een niet-gecontracteerde instelling is of als het verblijf langer dan drie maanden is en geen palliatieve zorg betreft. Je kunt je aanvraag sturen naar:

ZorgDirect
t.a.v. de medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Waar kun je terecht

Voor eerstelijnsverblijf kun je terecht bij een instelling voor eerstelijnsverblijf. Je vindt een zorgaanbieder bij jou in de buurt via onze zorgzoeker.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.