Eerstelijnsverblijf

Vergoeding eerstelijnsverblijf 2018

 

Let op: deze pagina geeft slechts een korte omschrijving van de vergoeding eerstelijnsverblijf. Je kunt alleen rechten ontlenen aan de volledige verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Wat is eerstelijnsverblijf?

Soms kun je na ontslag uit het ziekenhuis nog niet naar huis. In dat geval heb je recht op verblijf in een instelling voor eerstelijnsverblijf.

Wanneer heb ik recht op een vergoeding?

Je hebt recht op eerstelijnsverblijf als het kortdurend verblijf medisch noodzakelijk is in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen plegen te bieden. Het eerstelijnsverblijf is gericht op herstel en terugkeer naar de thuissituatie op korte termijn of heeft betrekking op palliatief terminale zorg.De zorg omvat niet:

  • verblijf;
  • verblijf in verband met het tijdelijk overnemen van de zorg om een mantelzorger te ontlasten (respijtzorg);
  • verblijf dat je nodig hebt in verband met een psychiatrische stoornis of beperking als je jonger bent dan 18 jaar;
  • verblijf voor verzekerden met een Wlz-indicatie.

 

Overgangsregeling

Als je op 31 december 2016 op grond van een indicatiebesluit van het CIZ was aangewezen op eerstelijnsverblijf, bedoeld in artikel 1.2, tweede lid, van de Subsidieregeling eerstelijns verblijf 2016, zoals deze gold op 31 december 2016, heb je recht op voorzetting van de zorg bij dezelfde zorgaanbieder. Dit recht op voortzetting van de zorg geldt voor zover je op grond van het indicatiebesluit  was aangewezen op één van de prestaties eerstelijnsverblijf, bedoeld in artikel 1.2, tweede lid, van de Subsidieregeling eerstelijns verblijf 2016.

 

Als het indicatiebesluit van het CIZ is afgegeven na 1 oktober 2016 en een geldigheidsduur heeft tot 31 december 2016, heb je recht op voorzetting van de zorg bij dezelfde zorgaanbieder tot:

  • drie maanden na de inwerkingtredingsdatum van het indicatiebesluit, voor zover je bent aangewezen op eerstelijnsverblijf basis of eerstelijnsverblijf intensief, of
  • drie jaar na de inwerkingtredingsdatum van het indicatiebesluit, voor zover je bent aangewezen op eerstelijnsverblijf palliatief terminaal.

 

Wij kunnen van deze overgangsregeling afwijken als je gezondheidssituatie zo is gewijzigd dat er niet langer een medische noodzaak is voor het eerstelijnsverblijf of als je op andere wijze niet langer bent aangewezen op die zorg.

Heb ik een verwijzing nodig voor eerstelijnsverblijf?

Ja, voor verblijf heb je een verwijzing nodig van een huisarts.

Vergoeding eerstelijnsverblijf 2018

 

Basisverzekering Eigen risico? Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
100% Alleen als de kosten onredelijk hoog zijn, zul je een gedeelte zelf moeten betalen. Vanaf 18 jaar Nee Ja

 

Aanvullende verzekering Vergoeding Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
Start Geen n.v.t. n.v.t.
Slim Geen n.v.t. n.v.t.
Extra Geen n.v.t. n.v.t.
Plus Geen n.v.t. n.v.t.
Top Geen n.v.t. n.v.t.

 

Wie mag de zorg verlenen?

 

Voor eerstelijnsverblijf kun je terecht bij een instelling voor eerstelijnsverblijf. Je vindt een zorgaanbieder bij  jou in de buurt via onze zorgzoeker.

Heb ik toestemming nodig voor eerstelijnsverblijf?

Ja, je hebt toestemming nodig als je verblijft in een niet-gecontracteerde instelling is of als het langer dan drie maanden is. Je kunt je aanvraag sturen naar:


ZorgDirect
t.a.v. de medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

 

< Terug naar alle vergoedingen