Dialyse zonder opname

Vergoeding zorgverzekering 2018
 

Let op: deze pagina geeft slechts een korte omschrijving van de vergoeding dialyse zonder opname. Je kunt alleen rechten ontlenen aan de volledige verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Wat is dialysezorg?

Niet-klinische bloeddialyse (haemodialyse) en buikspoeling (peritoneaaldialyse) vormen samen dialysezorg. Het is mogelijk om de dialyse thuis of in een dialysecentrum te ondergaan.

Heb ik een verwijzing nodig voor dialysezorg?

Ja, om in aanmerking te komen voor een vergoeding dialysezorg, heb je een verwijzing nodig van een medisch specialist.

Vergoeding dialyse zonder opname 2018

Basisverzekering Eigen risico? Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
100%. Alleen als de kosten onredelijk hoog zijn, zul je een gedeelte zelf moeten betalen. Vanaf 18 jaar Nee Ja

*Als de dialyse thuis plaatsvindt, heb je onder meer recht op vergoeding van thuisdialyse-apparatuur met toebehoren en regelmatige controle en onderhoud van de apparatuur en de middelen die voor de behandeling benodigd zijn. Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor een compleet overzicht van welke kosten wel en niet vergoed worden.

 

Aanvullende verzekering Vergoeding Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
Start Geen n.v.t n.v.t.
Slim Geen n.v.t. n.v.t.
Extra Geen n.v.t n.v.t.
Plus Geen n.v.t. n.v.t.
Top Geen n.v.t. n.v.t.

 

Wie mag de zorg verlenen?

 

Dialysezorg mag worden verleend in een dialysecentrum of bij jou thuis. De zorg wordt verleend onder eindverantwoordelijkheid van een medisch specialist. Vind met onze zorgzoeker een gecontracteerd dialysecentrum in jouw buurt.

< Terug naar alle vergoedingen