Vrouw in hal
Vrouw in hal

Diabeteshulpmiddelen

In de basisverzekering verstaan wij onder diabeteshulpmiddelen lancetten, teststrips en insulinepennen. Je bepaalt de bloedsuikerwaarde in je bloed met een lancet (een soort naaldje) en een teststrip. Met een insulinepen is het mogelijk jezelf insuline toe te dienen.

Wat krijg je vergoed?

Heb je suikerziekte (Diabetes Mellitus) en wordt jouw diabetes met insuline behandeld, dan kom je in aanmerking voor lancetten en teststrips. Slik je op dit moment nog pillen tegen een te hoog suikergehalte, maar overweegt je arts je een behandeling te geven met insuline? Ook in dat geval kun je (tijdelijk) gebruikmaken van teststrips en lancetten. Insulinepennen worden vergoed als de behandeling vereist dat je jezelf insuline toedient.

Lancetten en teststrips krijg je in eigendom als je in aanmerking komt voor een vergoeding van diabeteshulpmiddelen.

Basisverzekering Vergoeding 
ZorgDirect basisverzekering

100% bij gecontracteerde zorg

Als de kosten onredelijk hoog uitvallen, betaal je een gedeelte zelf

* Hoeveel diabeteshulpmiddelen je krijgt, is afhankelijk van de soort diabetes waar je aan lijdt.

Situatie  Aantal hulpmiddelen 
Je bent uitbehandeld met bloedsuikerverlagende pillen en je arts overweegt een behandeling met insuline.
Eenmalig maximaal 100 teststrips/lancetten.
Je gebruikt één of twee insuline-injecties per dag voor de behandeling van je diabetes.
Maximaal 100 teststrips/lancetten per drie maanden**
Voor behandeling van je diabetes gebruik je drie of meer insuline-injecties per dag, of je maakt gebruik van een insulinepomp.
Maximaal 400 teststrips/lancetten per drie maanden**
In alle gevallen

Per drie jaar maximaal twee insulinepennen

bloedafname-apparatuur bij diabetes  (24 maanden)

insuline-infuuspompen  (48 maanden, bruikleen)

 

** Heb je moeilijk instelbare diabetes, dan kunnen wij toestemming geven voor meer teststrips en lancetten. Vraag deze toestemming schriftelijk aan: stuur het voorschrift van een arts of diabetesverpleegkundige mee met je aanvraag. Lees voor meer informatie bijlage 2 van het Reglement Hulpmiddelen.

Voorschrift nodig

Voor lancetten en teststrips moet je een voorschrift hebben van een arts of verpleegkundige. Op het voorschrift moeten de indicatie en omschrijving van je gewenste voorzieningen vermeld zijn.

Toestemming aanvragen

Wil je gebruikmaken van een leverancier met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval moet je van tevoren toestemming van ons vragen. De leverancier of apotheek van wie je je diabeteshulpmiddelen afneemt, moet in ieder geval een S.E.M.H.-erkende leverancier van hulpmiddelen zijn. Ook als je meer teststrips of lancetten wilt aanvragen, heb je vooraf toestemming van ons nodig.
Stuur je voorschrift met de offerte naar:

ZorgDirect
t.a.v. de medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Waar kun je terecht

Op voorschrift van een arts of diabetesverpleegkundige kun je terecht bij een gecontracteerde leverancier of apotheek. Namens ZorgDirect beoordeelt de apotheek of leverancier of jij in aanmerking komt voor het ontvangen van teststrips en/of lancetten.

Vind met onze zorgzoeker een gecontracteerde leverancier bij jou in de buurt.

Eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Niet gecontracteerde zorg

Kies je voor een leverancier van diabeteshulpmiddelen met wie wij geen afspraken hebben? Dan hanteren wij een maximumvergoeding. Het is in dat geval wel de bedoeling dat de niet-gecontracteerde leverancier voldoet aan de voorwaarden in ons Reglement Hulpmiddelen.

Een hulpmiddel dat wij in eigendom verstrekken, vergoeden wij dan tot maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken als u de zorg van een gecontracteerde zorgaanbieder had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 80% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel..

Belangrijke documenten

Reglement Hulpmiddelen (PDF)