Antroposofie

Vergoeding antroposofie 2021

Let op: deze pagina geeft slechts een korte omschrijving van de vergoeding antroposofie. Je kunt alleen rechten ontlenen aan de volledige verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Wat is antroposofie?

Antroposofie valt bij ZorgDirect onder Alternatieve geneeswijzen.

Wie mag de zorg verlenen?

Je komt voor vergoeding van antroposofie in aanmerking als jouw behandelaar voor antroposofie voldoet aan de voorwaarden van de Lijst Alternatieve zorgaanbieders (PDF) en een geldige AGB-code heeft. Je hebt alleen recht op vergoeding van consulten of behandelingen die vallen onder het specifieke gebied waarvoor de beroepsvereniging of koepelvereniging in het overzicht is opgenomen.

 

Op de nota moet de geldige en persoonlijke en praktijk- AGB-code van de zorgaanbieder staan. Ook moet de beroepsvereniging of koepelvereniging zijn vermeld waarbij de zorgaanbieder is aangesloten of waarvan de zorgaanbieder lid is. De nota moet ook een overzicht bevatten van de behandelingen per dag.

Vergoeding antroposofie bij ZorgDirect

Basisverzekering Eigen risico? Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
geen n.v.t. n.v.t. n.v.t.

 

Aanvullende verzekering Vergoeding Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
Start geen n.v.t. n.v.t.
Extra geen n.v.t. nee
Plus

maximaal € 40,- per

behandeldag tot

maximaal € 350,-
per kalenderjaar*

alle kosten boven

het bedrag dat

maximaal vergoed

wordt, zijn voor eigen

rekening

nee
Top

maximaal € 40,- per

behandeldag tot

maximaal € 500,-
per kalenderjaar*

alle kosten boven

het bedrag dat

maximaal vergoed

wordt, zijn voor eigen

rekening

nee

 

*De maximale vergoeding geldt voor alle alternatieve geneesmiddelen en alternatieve geneeswijzen samen.

 

< Terug naar alle vergoedingen