Vrouw in hal
Vrouw in hal

Antroposofie

Antroposofie valt bij ZorgDirect onder Alternatieve geneeswijzen.

Wat krijg je vergoed?

Wie mag de zorg verlenen?

Je komt voor vergoeding van antroposofie in aanmerking als jouw behandelaar voor antroposofie voldoet aan de voorwaarden van de Lijst Alternatieve zorgaanbieders (PDF) en een geldige AGB-code heeft. Je hebt alleen recht op vergoeding van consulten of behandelingen die vallen onder het specifieke gebied waarvoor de beroepsvereniging of koepelvereniging in het overzicht is opgenomen.

Op de nota moet de geldige en persoonlijke en praktijk- AGB-code van de zorgaanbieder staan. Ook moet de beroepsvereniging of koepelvereniging zijn vermeld waarbij de zorgaanbieder is aangesloten of waarvan de zorgaanbieder lid is. De nota moet ook een overzicht bevatten van de behandelingen per dag.

Vergoeding antroposofie bij ZorgDirect

*De maximale vergoeding geldt voor alle alternatieve geneesmiddelen en alternatieve geneeswijzen samen.

Basisverzekering Eigen risico? Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
geen n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Aanvullende verzekering Vergoeding Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
Start geen n.v.t. n.v.t.
Extra geen n.v.t.
nee
Plus maximaal € 40,- per behandeldag tot maximaal € 350,- per kalenderjaar* alle kosten boven het bedrag dat maximaal vergoed wordt, zijn voor eigen rekening nee
Top maximaal € 40,- per behandeldag tot maximaal € 500,- per kalenderjaar* alle kosten boven het bedrag dat maximaal vergoed wordt, zijn voor eigen rekening nee

*De maximale vergoeding geldt voor alle alternatieve geneesmiddelen en alternatieve geneeswijzen samen.