Wettelijke eigen bijdrage

Niet alle zorg uit de basisverzekering wordt volledig vergoed. Soms geldt een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding. De overheid bepaalt voor welke zorg een wettelijke eigen bijdrage geldt. Je kunt via de aanvullende verzekering (een deel van) de eigen bijdrage terug krijgen. Raadpleeg de voorwaarden (PDF) of dit ook bij jouw aanvullende verzekering geldt.

Wettelijke eigen bijdrage in 2018

Hieronder vind je enkele voorbeelden van zorg waarvoor in 2018 een wettelijke bijdrage geldt:
 

  • Wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg
    In 2018 geldt een wettelijke eigen bijdrage van €4,30 per uur voor kraamzorg thuis. Ook geldt een eigen bijdrage van €17,- per dag voor de moeder en het kind (samen €34,-) voor kraamzorg in een ziekenhuis of instelling, als dat verblijf niet medisch noodzakelijk is. Is het tarief van de instelling hoger dan € 122,50 per dag, dan is het verschil voor jouw rekening.
  • Wettelijke eigen bijdrage voor hulpmiddelen
    Voor een aantal hulpmiddelen geldt een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding. Je betaalt deze aan de leverancier. In het Reglement Hulpmiddelen (PDF) kun je zien of er voor jouw hulpmiddel een eigen bijdrage geldt.
  • Wettelijke eigen bijdrage voor vervoer
    Er geldt in 2018 een wettelijke eigen bijdrage van €101,- per persoon per kalenderjaar voor zittend ziekenvervoer. Dit is het gebruik van openbaar vervoer, eigen vervoer en taxivervoer samen.

Kijk in de verzekeringsvoorwaarden voor een overzicht van alle zorg waarvoor een wettelijke eigen bijdrage geldt.

Wettelijk eigen bijdrage betalen

Een eigen bijdrage betaal je of rechtstreeks aan de zorgverlener of je ontvangt een rekening van ons. Kijk ook bij onze rekenvoorbeelden hoe wij de kosten van het eigen risico en de wettelijke eigen bijdragen verrekenen.

Eigen bijdrage aanvullende verzekering

Soms krijg je in onze aanvullende verzekeringen je zorgkosten tot een bepaald bedrag vergoed. Bijvoorbeeld 75% van je tandartsrekening tot een bepaald maximumbedrag, of een maximaal aantal behandelingen fysiotherapie. De rest van deze zorgkosten wordt als eigen bijdrage bij je in rekening gebracht. Lees de verzekeringsvoorwaarden of in jouw situatie sprake is van een eigen bijdrage.

 

Let op: De wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg bij je thuis is in 2018 €4,30 per uur. ZorgDirect vergoedt in 2018 vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top 60% van deze wettelijke eigen bijdrage.

 

Als je in het ziekenhuis of geboortecentrum bevalt zonder dat hier een medische noodzaak voor is, moet je een wettelijke eigen bijdrage betalen. In 2018 vergoedt ZorgDirect 60% hiervan vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top.

Eigen bijdrage bij maximumtarieven niet-gecontracteerde zorg

Een eigen bijdrage kan ook ontstaan als je bent behandeld door een niet-gecontracteerde zorgverlener die tarieven rekent die hoger zij dan onze maximumtarieven. Het verschil is dan voor jouw eigen rekening.

Meer informatie?

Vragen over de eigen bijdrage stel je via ons online contactformulier.