Wettelijke eigen bijdrage

Niet alle zorg uit de basisverzekering wordt volledig vergoed. Soms geldt een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding. De overheid bepaalt voor welke zorg een wettelijke eigen bijdrage geldt. Je kunt via de aanvullende verzekering (een deel van) de eigen bijdrage terug krijgen. Raadpleeg de voorwaarden (PDF) of dit ook bij jouw aanvullende verzekering geldt.

Wettelijke eigen bijdrage in 2021

Hieronder vind je enkele voorbeelden van zorg waarvoor in 2021 een wettelijke bijdrage geldt:
 

 • Wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg
  In 2021 geldt een wettelijke eigen bijdrage van €4,60 per uur voor kraamzorg thuis. Ook geldt een eigen bijdrage van €18,50 per dag voor de moeder en het kind (samen €37,-) voor kraamzorg in een ziekenhuis of instelling, als dat verblijf niet medisch noodzakelijk is. Is het tarief van de instelling hoger dan € 131,- per dag, dan is het verschil voor jouw rekening.
   
 • Wettelijke eigen bijdrage voor hulpmiddelen
  Voor een aantal hulpmiddelen geldt een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding. Je betaalt de eigen bijdrage aan de leverancier. In het Reglement Hulpmiddelen (PDF) kun je zien of er voor jouw hulpmiddel een eigen bijdrage geldt.
   
 • Wettelijke eigen bijdrage voor vervoer
  Er geldt in 2021 een wettelijke eigen bijdrage van €108,- per persoon per kalenderjaar voor zittend ziekenvervoer. Dit is het gebruik van openbaar vervoer, eigen vervoer en taxivervoer samen.

Kijk in de verzekeringsvoorwaarden voor een overzicht van alle zorg waarvoor een wettelijke eigen bijdrage geldt.

Wettelijk eigen bijdrage betalen

Een eigen bijdrage betaal je of rechtstreeks aan de zorgverlener of je ontvangt een rekening van ons. Kijk ook bij onze rekenvoorbeelden hoe wij de kosten van het eigen risico en de wettelijke eigen bijdragen verrekenen.

Eigen bijdrage aanvullende verzekering

Soms krijg je in onze aanvullende verzekeringen je zorgkosten tot een bepaald bedrag vergoed. Bijvoorbeeld 75% van je tandartsrekening tot een bepaald maximumbedrag, of een maximaal aantal behandelingen fysiotherapie. De rest van deze zorgkosten wordt als eigen bijdrage bij je in rekening gebracht. Lees de verzekeringsvoorwaarden of in jouw situatie sprake is van een eigen bijdrage.

 

Let op: De wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg bij je thuis is in 2021 €4,60 per uur. ZorgDirect vergoedt in 2021 vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top 60% van deze wettelijke eigen bijdrage.

 

Als je in het ziekenhuis of geboortecentrum bevalt zonder dat hier een medische noodzaak voor is, moet je een wettelijke eigen bijdrage betalen. In 2021 vergoedt ZorgDirect 60% hiervan vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top.

Eigen bijdrage bij maximumtarieven niet-gecontracteerde zorg

Een eigen bijdrage kan ook ontstaan als je bent behandeld door een niet-gecontracteerde zorgverlener die tarieven rekent die hoger zijn dan onze maximumtarieven. Het verschil is dan voor jouw eigen rekening.

Meer informatie?

 

Voor sommige vormen van zorg geldt een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding. Dit betekent dat je een deel van de zorgkosten zelf moet betalen. Deze kosten worden, net als het eigen risico, door ons bij jou in rekening gebracht.
 

Wij brengen de eigen bijdrage pas in rekening nadat wij de rekening van de zorgverlener hebben ontvangen én betaald. Als je zelf een rekening indient, dan vergoeden wij het bedrag minus de eigen bijdrage.


Lees meer over de eigen bijdrage.

Er zijn verschillende soorten eigen bijdragen:

 1. Wettelijke eigen bijdrage op zorg vanuit basisverzekering. De overheid heeft bepaald dat de kosten van zorg vanuit de basisverzekering soms niet helemaal vergoed worden. Je krijgt dan te maken met een wettelijke eigen bijdrage of maximale vergoeding.
   
 2. Eigen bijdrage vanuit de aanvullende verzekering. Ook in onze aanvullende verzekeringen krijg je zorgkosten soms tot een bepaald bedrag vergoed. Bijvoorbeeld 75% van jouw tandartsrekening tot een bepaald maximumbedrag, of een maximaal aantal behandelingen fysiotherapie. De rest van deze zorgkosten betaal je zelf. Deze kosten worden als eigen bijdrage bij je in rekening gebracht.
   
 3. Eigen bijdrage bij maximumtarieven. Een eigen bijdrage kan ook ontstaan als zorgverleners tarieven rekenen die hoger zij dan onze maximumtarieven.

Wanneer je aanvullend verzekerd bent, kun je (een deel van) de eigen bijdrage vergoed krijgen. Lees op de pagina Vergoedingen of er in jouw situatie sprake is van vergoeding van de eigen bijdrage.

De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van het soort zorg dat je ontvangt. Zo geldt er een wettelijke eigen bijdrage voor onder andere kraamzorg, hulpmiddelen en ziekenvervoer. Het bedrag aan eigen bijdrage is voor iedereen hetzelfde.

De eigen bijdrage of maximale vergoeding vanuit de aanvullende verzekering hangt af van jouw aanvullende verzekering.

Wekelijks kijken wij of je zorg hebt gebruikt waarvoor een eigen bijdrage geldt. Is dit het geval, dan ontvang je van ons een brief met een overzicht van de kosten en het bedrag dat je moet betalen. Lees hier meer over betalen eigen risico of eigen bijdrage.


Dien je zelf een rekening in, dan wordt een eventuele eigen bijdrage automatisch door ons verrekend. Je hoeft hiervoor niets te doen. Bekijk onze rekenvoorbeelden voor de verrekening van de eigen bijdrage.

Dien je zelf een rekening in, dan hoef je niets te doen. Wij verrekenen jouw declaratie eerst met een eventuele (wettelijke) eigen bijdrage. Voor vergoedingen vanuit de basisverzekering telt het bedrag dat overblijft in sommige gevallen eerst mee voor het verplicht eigen risico en daarna voor het vrijwillig eigen risico.

Als jouw zorgverlener de rekening rechtstreeks naar ons stuurt, dan ontvang je van ons een rekening voor het eigen risico of de eigen bijdrage. Vier keer per jaar kijken wij of we declaraties van jouw zorgverlener hebben ontvangen waarop een eigen bijdrage van toepassing is. Over betaling van jouw eigen bijdrage krijg je altijd vooraf bericht.
 

Bekijk onze rekenvoorbeelden voor de verrekening van de eigen bijdrage.

Er zijn verschillende wettelijke eigen bijdragen. Bijvoorbeeld voor kraamzorg, hulpmiddelen of ziekenvervoer. Ben je aanvullend verzekerd dan krijg je, afhankelijk van je aanvullende verzekering, (een deel van) deze eigen bijdragen vergoed. Wat je precies vergoed krijgt, lees je op de pagina Vergoedingen.

Ziekenhuizen en zorgverleners in de specialistische gezondheidszorg declareren via zogenoemde diagnosebehandelingcombinaties (DBC’s).

Een DBC is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle. Als een behandeling langer dan 120 dagen duurt, wordt de DBC gesloten en direct daarna weer geopend. Nadat een DBC gesloten is, stuurt de zorgverlener een declaratie naar ons. Pas vanaf dat moment kunnen wij de eigen bijdrage bij jou in rekening brengen.

Soms krijg je in de aanvullende verzekering zorgkosten tot een bepaald bedrag vergoed. De rest van de kosten betaal je zelf. Deze kosten worden als eigen bijdrage bij je in rekening gebracht. Lees op de pagina Vergoedingen of er in jouw situatie sprake is van een eigen bijdrage.

Met een tandartsverzekering krijg je 75% van je tandartsrekening vergoed tot een maximum bedrag per jaar. De rest van de kosten betaal je zelf. Deze kosten worden als eigen bijdrage bij je in rekening gebracht. Lees de verzekeringsvoorwaarden of er in jouw situatie sprake is van een eigen bijdrage.

Jouw tandarts heeft de rekening van jouw tandartsbehandeling rechtstreeks bij ons gedeclareerd. Vanuit je aanvullende verzekering wordt een deel van deze kosten vergoed. Het bedrag dat wij nu in rekening brengen, is de eigen bijdrage die na vergoeding nog overblijft. Je kunt het bedrag in termijnen betalen. Lees verder over eigen bijdrage in termijnen betalen.

Voor zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage vanuit de basisverzekering. Deze brengen wij bij jou in rekening. De kosten voor zittend ziekenvervoer vallen ook onder het eigen risico.


Je kunt het bedrag in termijnen betalen. Lees verder over eigen bijdrage in termijnen betalen.

Jouw diëtist heeft de rekening van jouw behandeling rechtsreeks bij ons gedeclareerd. Voor diëtetiek geldt een eigen bijdrage vanuit de basisverzekering. Deze brengen wij bij jou in rekening. De kosten voor diëtetiek vallen ook onder het eigen risico.

Je kunt het bedrag in termijnen betalen. Lees verder over eigen bijdrage in termijnen betalen.