Verplicht eigen risico

Wanneer je 18 jaar of ouder bent en je gebruikt zorg uit de basisverzekering dan kun je te maken krijgen met het wettelijk verplicht eigen risico. Het verplicht eigen risico is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat je voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking komt. De overheid bepaalt ieder jaar de hoogte van dit bedrag. Voor 2018 is het verplicht eigen risico vastgesteld op €385,-.

Uitzonderingen verplicht eigen risico

Het eigen risico geldt niet voor alle zorg uit de basisverzekering. Zo hoef je geen eigen risico te betalen voor:
 

 • Inschrijving bij een huisarts of bij een huisartsencentrum
 • Een bezoek aan je huisarts
 • Verloskundige zorg
 • Kraamzorg
 • Preventieve voetzorg
 • Ketenzorg
 • Hulpmiddelen die je in bruikleen krijgt
 • Nacontroles van de donor na een orgaandonatie
 • De kosten van vervoer van de donor

 • Verpleging en verzorging zonder verblijf

 • Door ons aangewezen geneesmiddelenzorg of hulpmiddelen

 • Door ons aangewezen programma’s voor diabetes, depressie, hart- en vaatziekten, chronisch obstructief longlijden, overgewicht, dementie, trombosezorg, incontinentiezorg of stoppen met roken

Lees meer over de uitzonderingen op het verplicht eigen risico.


Ook kunnen wij er als zorgverzekeraar zelf voor kiezen om bepaalde vormen van zorg vrij te stellen van eigen risico. In de regeling ‘Aangewezen zorg buiten het verplicht eigen risico’ lees je voor welke zorg dit geldt.

Vrijwillig eigen risico

Naast het verplicht eigen risico kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Met een vrijwillig eigen risico krijg je korting op je zorgpremie. Verwacht je weinig zorgkosten dan kan een vrijwillig eigen risico voordelig zijn.

Eigen risico betalen

Wanneer je zelf een rekening van een zorgverlener bij ons declareert, houden wij het bedrag aan eigen risico in op de uitbetaling. Het bedrag dat overblijft, krijg je van ons vergoed. Stuurt jouw zorgverlener de rekening rechtstreeks naar ons, dan sturen wij jou een rekening voor het te betalen eigen risico.

Gespreid betalen verplicht eigen risico

Bij ZorgDirect kun je het verplicht eigen risico in termijnen te betalen. Je kunt kiezen uit twee varianten: ‘vooraf gespreid betalen in 10 termijnen’ en ‘gespreid betalen na ontvangst van een rekening’. Lees meer over gespreid betalen verplicht eigen risico.