Basisverzekering

Weet waar je aan toe bent wanneer je een basisverzekering afsluit. Het gaat namelijk niet alleen om het betalen van de premie. Hieronder hebben we belangrijke informatie over de basisverzekering voor je op een rijtje gezet.

 

Bekijk de belangrijkste kenmerken van onze basisverzekering op de zorgverzekeringskaart.

Kosten basisverzekering

Iedere maand betaal je een vaste zorgpremie voor de basisverzekering. Wanneer je gebruik maakt van zorg uit de basisverzekering dan kun je te maken krijgen met het verplicht eigen risico en/of de wettelijke eigen bijdrage. In beide gevallen komt het erop neer dat je een deel van de kosten zelf betaalt. Het verplicht eigen risico in 2021 bedraagt €385,-.

Premie basisverzekering

De hoogte van de premie voor jouw basisverzekering hangt af van een eventuele korting die je krijgt via een collectieve regeling en of je hebt gekozen voor een vrijwillig eigen risico.

 

Bij ZorgDirect kost een basisverzekering zonder collectieve korting en zonder vrijwillig eigen risico per maand € 133,- per jaar € 1.596,-.

 

BEREKEN JOUW PREMIE

Korting op premie ZorgDirect Basisverzekering

Heeft jouw werkgever afspraken gemaakt met ZorgDirect? Dan kun je korting krijgen op de premie van jouw basisverzekering. Op www.zorgdirect.nl/mijn-zorgdirect (Mijn zorgverzekering > Wijzig zorgverzekering) stap je eenvoudig over naar de collectieve regeling van jouw werkgever.

 

Heeft jouw werkgever geen afspraken gemaakt met ZorgDirect? Dan kun je alsnog gebruik maken van collectiviteitskorting. ZorgDirect biedt jou de mogelijkheid om je aan te melden voor ‘Online Gemak’ en daarmee korting te krijgen op je premie. Dit betekent wel dat je in de toekomst alle informatie en documenten over je verzekering digitaal toegestuurd krijgt.

Vrijwillig eigen risico

Wanneer je kiest voor een vrijwillig eigen risico dan krijg je korting op de premie van de basisverzekering.

 

Vrijwillig eigen risico (per jaar) Premie basisverzekering (per maand) Premiekorting (per maand)
geen € 133,- geen
€ 100,- € 130,- €  3,-
€ 200,- € 127,- €  6,-
€ 300,- € 124,- €  9,-
€ 400,- € 121,- € 12,-
€ 500,- € 108,- € 25,-

(Korting op de premie is berekend zonder collectiviteitskorting)

 

BEREKEN JOUW PREMIE

Vergoedingen basisverzekering

De overheid bepaalt jaarlijks welke vergoedingen worden opgenomen in de basisverzekering. De basisverzekering garandeert de meest noodzakelijke medische zorg. In 2021 vallen o.a. de volgende vormen van zorg onder de basisverzekering:
 

 • Huisartsenzorg
 • Medisch specialistische zorg
 • Geneesmiddelen en hulpmiddelen
 • Verloskundige zorg en kraamzorg
 • Mondzorg voor verzekerden tot 18 jaar

Op de zorgverzekeringskaart staat meer informatie.

Aanvullende verzekeringen

De basisverzekering vergoedt alleen de meest noodzakelijke zorg. Zo wordt bijvoorbeeld tandheelkunde alleen in bijzondere situaties vergoed. Kijk daarom of het verstandig is om naast de basisverzekering een aanvullende verzekering af te sluiten. ZorgDirect kent vier aanvullende verzekeringen en drie tandartsverzekeringen. Stel zelf het zorgverzekeringspakket samen.

Basisverzekering voor kinderen

Ook voor kinderen tot 18 jaar ben je verplicht een basisverzekering af te sluiten. Je hoeft voor hen echter geen premie te betalen. Je moet als ouder/verzorger zelf je kind(eren) aanmelden bij jouw zorgverzekeraar.
 

 • Verwacht je een (adoptie)kindje?
  Meld binnen vier maanden na de geboorte, of bij aankomst in het gezin, je kind bij ons aan.

   
 • Met ingang van de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin je kind 18 jaar wordt, moet er voor de basisverzekering betaald worden. 

U kunt op Mijn ZorgDirect (Mijn zorgverzekering > Wijziging gezinssituatie) eenvoudig uw kind bij ons aanmelden.