Aanvullende verzekering wijzigen

Een zorgverzekering, en dus ook een aanvullende verzekering, sluit je af voor een jaar, van 1 januari tot en met 31 december. Gedurende het jaar kun je je verzekering niet aanpassen.

Krijg je er gedurende het jaar spijt van dat je geen aanvullende verzekering hebt gekozen? Dan kun je alsnog tijdens het jaar een aanvullende verzekering afsluiten. Dit kan echter alleen als je ook een basisverzekering bij ZorgDirect hebt. Via ons online aanvraagformulier in Mijn ZorgDirect kun je eerst onze aanvullende verzekeringen vergelijken. Kies bij stap 2 voor “ik ben klant en wil een wijziging” doorgeven.  

 

Jouw aanvullende verzekering gaat in per de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin wij jouw aanvraag voor een aanvullende verzekering hebben ontvangen. Vanaf dat moment ga je ook de nieuwe premie betalen.

Wachttijd zes maanden

Bij het afsluiten van een aanvullende verzekering tijdens het jaar geldt wel een wachttijd van zes maanden voordat je gebruik kunt maken van de vergoedingen  vanuit je aanvullende verzekering. Heb je een aanvullende verzekering afgesloten per 1 april, dan kun je dus vanaf oktober gebruik maken van de vergoeding vanuit jouw aanvullende verzekering. Tot die tijd heb je alleen recht op de vergoeding vanuit de basisverzekering.

Je kunt tijdens het jaar jouw aanvullende verzekering wijzigen naar een hoger pakket. Via ons online aanvraagformulier in Mijn ZorgDirect kun je eerst onze pakketten vergelijken. Bij stap 2 kies je voor “ik ben klant en wil een wijziging” doorgeven.

Wachttijd zes maanden

Bij het ophogen van jouw aanvullende verzekering tijdens het jaar geldt wel een wachttijd van zes maanden voordat je gebruik kunt maken van de vergoedingen  vanuit je nieuwe aanvullende verzekering. Heb je jouw aanvullende verzekering gewijzigd per 1 april, dan kun je dus vanaf oktober gebruik maken van de vergoeding vanuit jouw nieuwe aanvullende verzekering. Tot die tijd gelden de vergoedingen  vanuit je huidige aanvullende verzekering.

De verhoging gaat in per de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin wij jouw verzoek om wijziging hebben ontvangen. Vanaf dat moment ga je ook de nieuwe premie betalen.

Krijg je er gedurende het jaar spijt van dat je geen tandartsverzekering hebt gekozen? Je kunt alsnog tijdens het jaar een tandartsverzekering afsluiten. Dit kan alleen wanneer je een ZorgDirect basisverzekering hebt. Via ons online aanvraagformulier in Mijn ZorgDirect kun je onze tandartsverzekeringen met elkaar vergelijken. In stap 2 kies je dan voor “ik ben klant en wil een wijziging” doorgeven.

 

Jouw tandartsverzekering gaat in per de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin wij jouw verzoek om het sluiten van de tandartsverzekering hebben ontvangen. Vanaf dat moment ga je ook de premie betalen. 

 

Let op: kies je de TandTop verzekering, dan vragen wij je bij jouw aanvraag een verklaring in te vullen over de te verwachten behandelingen en het tandartsbezoek van de personen die je wilt verzekeren.

Wachttijd zes maanden

Houd bij het afsluiten van een tandartsverzekering gedurende het jaar rekening met een wachttijd van zes maanden voordat je gebruik kunt maken van de vergoeding vanuit je nieuwe tandartsverzekering. Heb je jouw tandartsverzekering afgesloten per 1 april, dan kun je dus vanaf oktober gebruik maken van de vergoeding vanuit jouw tandartsverzekering. Tot die tijd heb je alleen recht op vergoeding van tandheelkundige zorg vanuit de basisverzekering.

Je kunt tijdens het jaar jouw tandartsverzekering ophogen. Via ons online aanvraagformulier in Mijn ZorgDirect kun je onze tandartsverzekeringen vergelijken. Bij stap 2 kies je voor “ik ben klant en wil een wijziging” doorgeven.

 

Let op: kies je de TandTop verzekering, dan vragen wij je bij jouw aanvraag een verklaring in te vullen over de te verwachten behandelingen en het tandartsbezoek van de personen die je wilt verzekeren.

Wachttijd zes maanden

Er geldt een wachttijd van zes maanden voordat je de vergoeding vanuit de nieuwe tandartsverzekering kunt gebruiken. Gaat de wijziging bijvoorbeeld in per 1 april, dan kun je vanaf oktober gebruik maken van de vergoeding vanuit jouw nieuwe tandartsverzekering. Tot die tijd heb je recht op de vergoeding vanuit jouw huidige tandartsverzekering.

De verhoging gaat in per de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin wij jouw verzoek om verhoging hebben ontvangen. Vanaf dat moment ga je de nieuwe premie betalen.