Opzeggen zorgverzekering

Een zorgverzekering loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wanneer je jouw zorgverzekering wilt opzeggen, dan moet je dit  voor 31 december aan je zorgverzekeraar doorgeven. Jouw contract met de zorgverzekeraar eindigt dan per 1 januari van het nieuwe jaar.

Aandachtspunten opzeggen zorgverzekering

 • Je kunt tot en met 31 december van ieder jaar jouw zorgverzekering opzeggen. De opzegging moet binnen zijn voor 1 januari van het volgende jaar. Je opzegging gaat dan in per 1 januari van het volgende jaar.
   
 • Het is niet mogelijk om je zorgverzekering op te zeggen wanneer je een betalingsachterstand hebt. Je kunt pas een andere zorgverzekering afsluiten wanneer je alle rekeningen hebt betaald.
   

Gedurende het jaar opzeggen

 • Wanneer jij verzekeringsnemer bent dan kun je de verzekering van een op jouw polis meeverzekerde persoon opzeggen als hij of zij zelf een andere zorgverzekering heeft afgesloten. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als je kind 18 jaar wordt of als je gaat scheiden en jouw ex-partner een eigen zorgverzekering afsluit.
   
 • Als wij onze verzekeringsvoorwaarden wijzigen en dit in jouw nadeel uitpakt.
   
 • Wanneer je tijdens het jaar van baan verandert en je stapt van je huidige collectieve verzekering over naar de collectieve zorgverzekering van je nieuwe werkgever. Doe dit wel binnen dertig dagen na beëindiging van je oude collectiviteit.

Jouw ZorgDirect zorgverzekering opzeggen

Je kunt jouw basisverzekering en/of aanvullende verzekering van ZorgDirect opzeggen op de volgende manieren:
 

 • Per e-mail naar ZorgDirect.
   
 • Via Mijn ZorgDirect.
   
 • Schriftelijk via:

  ZorgDirect
  Polisadministratie
  Antwoordnummer 30
  7400 VB Deventer

  Een postzegel is niet nodig