Vrouw in hal
Vrouw in hal

Verzekeringsplicht

Bijna iedereen die werkt of woont in Nederland is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Je moet binnen vier maanden na het ontstaan van de verzekeringsplicht een zorgverzekering hebben afgesloten.

Er bestaat een verzekeringsplicht voor de basisverzekering voor:

  • Iedereen die in Nederland woont, met uitzondering van:
    • personen zonder verblijfsvergunning;
    • personen die in het buitenland werken;
    • personen die uitsluitend buitenlands pensioen of uitkeringen ontvangen vanuit verdragslanden;
    • militairen in actieve dienst.
  • Iedereen die in het buitenland woont, maar in Nederland werkt en daardoor in Nederland inkomstenbelasting betaalt.

Afwijkende regels

Voor allerlei internationale situaties gelden afwijkende regels voor het vaststellen van de verzekeringsplicht. Op de site van het Zorginstituut Nederland vind je hierover meer informatie.

Principieel geen zorgverzekering?

Sommige mensen hebben op grond van hun levensovertuiging onoverkomelijke bezwaren tegen het afsluiten van een zorgverzekering. Wanneer je dit kenbaar maakt bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), kun je uitgesloten worden van de verzekeringsplicht.