Basis ggz

Vergoeding zorgverzekering 2018

 

Let op: deze pagina geeft slechts een korte omschrijving van de vergoeding basis ggz. Je kunt alleen rechten ontlenen aan de volledige verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Wat is basis ggz?

De afkorting basis ggz staat voor ‘generalistische basis geneeskundige geestelijke gezondheidszorg’.

Basis ggz omvat diagnostiek en behandeling van lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of stabiele chronische problematiek, zoals klinisch psychologen plegen te bieden. Een psychiater kan geen regiebehandelaar zijn in de basis ggz. De basis ggz kent de volgende onderverdeling:

 • Generalistische basis ggz - kort
 • Generalistische basis ggz - middel
 • Generalistische basis ggz - intensief
 • Generalistische basis ggz - chronisch
 • Onvolledig behandeltraject

Ieder traject kan bestaan uit verschillende onderdelen, zoals: intake, diagnostiek, behandeling door individuele gesprekken, groepssessies of internetbehandeling, effectmetingen, verslaglegging en consultatie.

 

Bekijk welke behandelingen voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk.

 

Sommige zorgvormen vallen niet onder de basis ggz. Dat zijn: behandeling van aanpassingsstoornissen na een ingrijpende gebeurtenis of verandering, hulp bij problemen in de werk- of relatiesfeer, geïndiceerde preventie bij depressie, paniek- en angststoornissen en problematisch alcoholgebruik en zorg in verband met een psychiatrische stoornis of beperking bij een verzekerde onder de 18 jaar.

Heb ik een verwijzing nodig voor basis ggz?

Je hebt een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts of jeugdarts. Dit geldt niet als er sprake is van:

 • onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld;
 • vervolgbehandeling die aansluit op onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kon worden uitgesteld;
 • behandeling die aansluit op zorg vanuit een justitieel traject;
 • doorverwijzing voor dezelfde problematiek vanuit de gespecialiseerde ggz naar de basis ggz;
 • vervolgbehandeling voor dezelfde problematiek, middels een ‘Generalistische Basis GGZ Chronisch’ bij dezelfde zorgaanbieder;
 • als je 18 jaar bent geworden, doorbehandeling bij dezelfde zorgaanbieder;
 • als je 18 jaar bent geworden, doorbehandeling door een regiebehandelaar voor volwassenen na overdracht door een orthopedagoog of kinder- en jeugdpsycholoog NIP;
 • behandeling langer dan een half jaar.

Vergoeding basis ggz 2018

Vergoeding basisverzekering Eigen risico? Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
100%*

Vanaf 18 jaar

nee ja

*Alleen als de kosten onredelijk hoog zijn, zul je een gedeelte zelf moeten betalen.

Aanvullende verzekering Vergoeding Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
Start geen n.v.t. n.v.t.
Slim geen n.v.t. n.v.t.
Extra geen n.v.t. n.v.t.
Plus geen n.v.t. n.v.t.

Top

geen

n.v.t. n.v.t.

Wie mag de zorg verlenen?

Deze zorgaanbieders mogen als regieregiebehandelaar de basis ggz verlenen:

 • een gezondheidszorgpsycholoog;
 • een klinisch psycholoog;
 • een klinisch neuropsycholoog;
 • een psychotherapeut;
 • een specialist ouderengeneeskunde, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz;
 • een verslavingsarts, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz;
 • een klinisch geriater, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz;
 • verpleegkundig specialist ggz, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz.

 

Overgangsregeling

Als je in het jaar 2018 18 jaar wordt en je ontvangt op dat moment zorg van een orthopedagoog of een zorgaanbieder die als kinder- en jeugdpsycholoog NIP is ingeschreven in het verenigingsregister van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), dan mogen deze zorgaanbieders de zorg als regiebehandelaar blijven verlenen voor de duur van maximaal 365 dagen, te rekenen met ingang van de dag dat je 18 jaar bent geworden.


< Terug naar alle vergoedingen