Basis ggz

Vergoeding zorgverzekering 2017

 

Let op: deze pagina geeft slechts een korte omschrijving van de vergoeding basis ggz. Je kunt alleen rechten ontlenen aan de volledige verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Wat is basis ggz?

De afkorting basis ggz staat voor ‘generalistische basis geneeskundige geestelijke gezondheidszorg’.

Basis ggz omvat diagnostiek en behandeling van lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of stabiele chronische problematiek, zoals klinisch psychologen plegen te bieden. Een psychiater kan geen regiebehandelaar zijn in de basis ggz. De basis ggz kent de volgende onderverdeling:

 • Generalistische basis ggz - kort
 • Generalistische basis ggz - middel
 • Generalistische basis ggz - intensief
 • Generalistische basis ggz - chronisch
 • Onvolledig behandeltraject

Ieder traject kan bestaan uit verschillende onderdelen, zoals: intake, diagnostiek, behandeling door individuele gesprekken, enzovoort.

 

Sommige zorgvormen vallen niet onder de basis ggz. Dat zijn: behandeling van aanpassingsstoornissen na een ingrijpende gebeurtenis of verandering, hulp bij problemen in de werk- of relatiesfeer en zorg in verband met een psychiatrische stoornis of beperking bij een verzekerde onder de 18 jaar.

Heb ik een verwijzing nodig voor basis ggz?

Ja, voor basis ggz heb je een verwijzing nodig. Die kan komen van een huisarts, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts of jeugdarts. Deze voorwaarde geldt niet als er sprake is van spoedeisende hulp.


Vanaf 1 april 2017 is er geen doorverwijzing van de huisarts meer nodig als je wordt overgedragen van de generalistische basis ggz naar de gespecialiseerde ggz en vice versa. Een melding aan de huisarts volstaat. Dat is de belangrijkste verandering die deel uitmaakt van de nieuwe landelijke afspraken die gaan over het verwijzen naar en binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Lees hier meer over deze afspraken.

 

Vergoeding basis ggz 2017

Vergoeding basisverzekering Eigen risico? Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
100% bij gecontracteerde zorgaanbieders

Vanaf 18 jaar

nee ja

 

Aanvullende verzekering Vergoeding Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
Start geen n.v.t. n.v.t.
Extra geen n.v.t. n.v.t.
Plus geen n.v.t. n.v.t.

Top

geen

n.v.t. n.v.t.

Wie mag de zorg verlenen?

Deze zorgaanbieders mogen als regieregiebehandelaar de basis ggz verlenen:

 • een gezondheidszorgpsycholoog;
 • een klinisch psycholoog;
 • een klinisch neuropsycholoog;
 • een psychotherapeut;
 • een specialist ouderengeneeskunde, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz;
 • een verslavingsarts, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz;
 • een klinisch geriater, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz;
 • verpleegkundig specialist ggz, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz.

Overgangsregeling

Als je in het jaar 2017 18 jaar wordt en je ontvangt op dat moment zorg van een orthopedagoog of een zorgaanbieder die als kinder- en jeugdpsycholoog NIP is ingeschreven in het verenigingsregister van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), dan mogen deze zorgaanbieders de zorg als regiebehandelaar blijven verlenen voor de duur van maximaal 365 dagen, te rekenen met ingang van de dag dat je 18 jaar bent geworden.

Moet ik bijbetalen voor niet-gecontracteerde zorg?

Ja, er geldt een maximumvergoeding voor basis ggz als het gaat om een niet gecontracteerde zorgaanbieder.

Je ontvangt een maximale vergoeding volgens de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Je kunt ook een tarievenlijst bij ons opvragen, dan sturen wij deze naar je op. Mochten de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger zijn dan onze maximumtarieven dan zal je zelf het verschil moeten bijbetalen.

 

Vind met onze zorgzoeker een gecontracteerde zorgaanbieder in jouw buurt.

< Terug naar alle vergoedingen