Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

 

Je hebt recht op geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen. Het gaat om zorg aan kwetsbare groepen, zoals ouderen met multiproblematiek, mensen met progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen (zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington, de ziekte van Korsakov en multiple sclerose), mensen met niet aangeboren hersenletsel en mensen met een verstandelijke beperking van achttien jaar en ouder. Bij deze zorg is aandacht voor het verbeteren van functionele autonomie, voorkomen van verergering van de beperkingen en het leren omgaan met de (voortschrijdende) beperkingen.

 

Je hebt geen recht op de zorg als je een Wlz-indicatie hebt of daarvoor in aanmerking komt.

 

Onder deze zorg valt niet:

  • door andere beroepsgroepen, zoals gedragswetenschappers en paramedici, geleverde geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen.
  • zorg die deel uitmaakt van andere zorgvormen zoals eerstelijnsverblijf en geriatrische revalidatiezorg.

 

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering Volledige vergoeding vanuit de basisverzekering

 

​​​​​​

Je hebt een verwijzing nodig van de huisarts.

Deze zorgaanbieders mogen de zorg verlenen:

 

  • een specialist ouderengeneeskunde
  • een arts verstandelijk gehandicapten.

 

Vind met onze zorgzoeker een gecontracteerde zorgaanbieder in jouw buurt.

 

Wanneer je 18 jaar of ouder bent, tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen.

 

 

Belangrijke documenten

verzekeringsvoorwaarden

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.

 

< Terug naar alle vergoedingen