Combinatietest

Vergoeding zorgverzekering in 2018

 

Let op: op deze pagina staat een verkorte weergave van de vergoeding combinatietest. Je kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Wat is een combinatietest?

Met een combinatietest kan de kans op een kindje met Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau bepaald worden. Een combinatietest bestaat uit een nekplooimeting en bloedonderzoek. Je komt in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering als je een medische indicatie ('a priori') hebt. Heb je geen medische indicatie, maar ben je wel 36 jaar of ouder? Dan kun je een vergoeding krijgen vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top.

Vergoeding combinatietest  bij ZorgDirect in 2018

Basisverzekering Eigen risico? Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
In het geval van een medische indicatie of, bij het ontbreken hiervan, als je 36 jaar of ouder bent. Nee Nee Ja

 

Aanvullende verzekering Vergoeding Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
Start Geen n.v.t. n.v.t.
Slim Geen n.v.t. n.v.t.
Extra Geen n.v.t. n.v.t.
Plus Maximaal € 100,- per kalenderjaar Nee Ja
Top Maximaal € 200,- per kalenderjaar Nee Ja

Wie mag de zorg verlenen?

Voor een combinatietest kun je terecht bij een verloskundige, een huisarts, een ziekenhuis en  een echoscopisch centrum. Als voorwaarde geldt dat de hiervoor genoemde zorgverlener een vergunning heeft op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek óf een samenwerkingsafspraak heeft met een regionaal centrum dat beschikt een dergelijke vergunning.

 

< Terug naar alle vergoedingen