Combinatietest

Met een combinatietest kan de kans op een kindje met Downsyndroom of het syndroom van Edwards of Patau bepaald worden. Een combinatietest bestaat uit een nekplooimeting en bloedonderzoek. Je komt in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering als je een medische indicatie ('a priori') hebt. Heb je geen medische indicatie, maar ben je wel 36 jaar of ouder? Dan kun je een vergoeding krijgen vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top.

 

 

Basisverzekering Vergoeding
ZorgDirect basisverzekering 100% in het geval van een medische indicatie of, bij het ontbreken hiervan, als je 36 jaar of ouder bent.

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Slim geen
Extra geen
Plus wanneer je 36 jaar of ouder bent: maximaal € 100,- per kalenderjaar
Top wanneer je 36 jaar of ouder bent: maximaal € 200,- per kalenderjaar

 

Voor een combinatietest kun je terecht bij een verloskundige, een huisarts, een ziekenhuis en  een echoscopisch centrum. Als voorwaarde geldt dat de hiervoor genoemde zorgverlener een vergunning heeft op grond van de Wet op het bevolkingsonderzoek óf een samenwerkingsafspraak heeft met een regionaal centrum dat beschikt een dergelijke vergunning.

 

De kosten tellen niet mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

 

Belangrijke documenten

Verzekeringsvoorwaarden

 

Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.

 

< Terug naar alle vergoedingen