Zorg in het buitenland

Vergoeding zorgverzekering 2018

 

Let op: deze pagina geeft slechts een korte omschrijving van de vergoeding buitenland spoedeisende hulp. Je kunt alleen rechten ontlenen aan de volledige verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Wat is spoedeisende zorg in het buitenland?

Als je zorg niet hebt gepland en logischerwijs ook niet had kunnen verwachten, is het spoedeisende hulp. Je kunt spoedeisende hulp nodig hebben terwijl je op dat moment in het buitenland bent, bijvoorbeeld op vakantie of tijdens een zakenreis. Spoedeisende hulp in het buitenland is medische zorg die echt niet kan wachten tot je weer in Nederland bent.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een vergoeding?

Vanuit de basisverzekering heb je recht op de vergoeding van zorgkosten die je maakt in het buitenland als die zorg ook in Nederland onder de dekking van de basisverzekering valt. Recht op vergoeding van medisch noodzakelijke zorg volgens het sociale ziektekostenstelsel in het land waar je op dat moment verblijft, heb je in EU- en EER-landen, en in Zwitserland. Dit is geregeld in de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004.

 

De vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen gaat om spoedeisende hulp die echt niet kan wachten tot je weer terug bent in Nederland. ZorgDirect vergoedt vanuit de basisverzekering tot maximaal het Nederlandse marktconforme tarief. De kosten kunnen in het buitenland hoger of lager liggen dan in Nederland.

Vergoeding niet spoedeisende zorg

Soms is er geen sprake van spoedeisende zorg, maar kies je er wel voor om zelf behandeld te worden in een ander land in de EU, EER of Zwitserland. Dan gelden er twee procedures voor vergoeding van zorg.

 

Als de behandeling niet tijdig beschikbaar is in Nederland, maar wel in een ander land in de EU, EER of Zwitserland, dan beoordelen wij of we toestemming kunnen geven volgens de voorwaarden van de Europese Verordening (EG) nr. 883/2004. Ja kunt dan in aanmerking komen voor een vergoeding als ingezetene van het andere land.

 

Is de behandeling wel tijdig beschikbaar in Nederland, maar wil je zelf behandeld worden in een ander land in de EU, EER of Zwitserland? Dan kun je in aanmerking komen voor vergoeding op grond van Richtlijn 2011/24/EU. Hierbij is de vergoeding maximaal het bedrag dat we in Nederland zouden vergoeden voor deze zorg bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Kijk voor meer informatie over zorg in het buitenland op de website van het Nationale Contactpunt (NCP) voor Grensoverschrijdende zorg Nederland bekijken. Hier staat ook meer informatie over de Europese regelgeving.

 

Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) om te zien of jouw zorg in het buitenland wordt gedekt en vergoed.

Vergoeding buitenland spoedeisende hulp 2018

Basisverzekering

Als je achteraf de kosten bij ons declareert: 100% voor zorg in een EU/EER land of verdragsland tot maximaal Nederlands Marktconform tarief*.

Eigen risico?

De zorg kan meetellen voor je eigen risico, mits je 18 jaar of ouder bent. Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor meer informatie

Eigen bijdrage? Er kan een eigen bijdrage gelden voor de zorg die je ontvangt. Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor meer informatie
Verwijzing nodig? Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor meer informatie


*Verblijf je tijdelijk in een EU- of EER-land, of in Zwitserland, dan kun je in plaats daarvan (als dat voordeliger voor je is) een vergoeding krijgen volgens het sociale ziektekostenstelsel in dat land. In dit geval is het wel de bedoeling dat de zorg medisch noodzakelijk is.

 

EU/EER-landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus (Griekse deel), Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (inclusief Guadeloupe, Frans Guyana, Kroatië, Martinique, Reunion, St. Pierre en Miquelon), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief Ceuta en Melilla), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar), IJsland en Zweden
 

Aanvullende verzekering Vergoeding Eigen bijdrage? Verwijzing nodig?
Start 100% voor zorg in een EU/EER-land of verdragsland Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor meer informatie Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor meer informatie
Slim 100% voor zorg in een EU/EER-land of verdragsland Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor meer informatie Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor meer informatie
Extra 100% voor zorg in een EU/EER-land of verdragsland Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor meer informatie Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor meer informatie
Plus 100% voor zorg in een EU/EER-land of verdragsland
Rest van de wereld: maximaal € 20.000,- per kalenderjaar.
Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor meer informatie Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor meer informatie
Top 100% voor zorg in een EU/EER-land of verdragsland
Rest van de wereld: maximaal € 20.000,- per kalenderjaar.
Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor meer informatie Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor meer informatie

Wie mag de zorg verlenen?

Het ligt er natuurlijk aan welke zorg je nodig hebt, maar in het buitenland kun je altijd terecht bij een huisarts of een eerstehulppost van een ziekenhuis. Ben je in een EU-land, dan kun je bij noodgevallen bellen naar alarmnummer 112.

 

Als je spoedeisende hulp nodig hebt in het buitenland, is het zaak dat je altijd zo snel mogelijk contact opneemt met onze Alarmcentrale – het liefst binnen 24 uur. Dan regelen onze medewerkers de zorg die je nodig hebt en we helpen je met het vinden van een zorgverlener. Via het nummer +31 (0)570 687 443 kun je ons 24 uur per dag, zeven dagen per week bereiken. Je kunt ook een e-mail sturen naar alarmcentrale@zorgdirect.nl.

 

Voor het indienen van nota’s voor zorg in het buitenland gelden de voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 2 van de Algemene bepalingen. Zo moet de nota in het Nederlands, Duits, Engels, Frans, Pools, Spaans of Turks zijn opgesteld en een beschrijving van de verleende zorg bevatten. Als de nota in een andere taal is opgesteld, moet je ook een vertaling van de nota door een beëdigd vertaler bijvoegen. Zonder die vertaling kunnen wij besluiten om de nota niet in behandeling te nemen. Met een nota voor zorg in het buitenland stuur je een ingevuld en ondertekend Declaratieformulier buitenland mee.

Meer informatie over zorg in het buitenland

Op de website van het Zorginstituut Nederland vind je meer belangrijke informatie over zorg in het buitenland.

 

< Terug naar alle vergoedingen