Tandartsverzekeringen 


Als je ouder bent dan 18 jaar heb je in de meeste gevallen geen recht op een vergoeding van tandartskosten vanuit de verplichte basisverzekering. Eventuele kosten betaal je dus zelf.
Als je wel recht wilt hebben op een vergoeding, is het raadzaam om een tandartsverzekering af te sluiten.

 

ZorgDirect biedt drie tandartsverzekeringen.

De ZorgDirect tandartsverzekeringen vergoeden bijna alle behandelingen, evenals spoedeisende mondzorg in het buitenland. Bekijk het vergoedingenoverzicht en de verzekeringsvoorwaarden voor een compleet overzicht.

 

 • TandExtra, €11,-, vergoeding maximaal €250,- per kalenderjaar
   
 • TandPlus, €20,-, vergoeding maximaal €500,- per kalenderjaar
   
 • TandTop, €38,-, vergoeding maximaal €1000,- per kalenderjaar

  Bovenstaande premies zijn exclusief collectiviteitskorting

Vergoedingen tandartskosten tot 18 jaar

Voor kinderen jonger dan 18 jaar worden reguliere tandartskosten wel (deels) vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Beugels worden niet vergoed. Om voor een orthodontievergoeding in aanmerking te komen is een aanvullende tandartsverzekering nodig.
Let wel op: orthodontievergoedingen gelden alleen voor kinderen tot 18 jaar.
Meer informatie over orthodontie.

Tussentijds afsluiten/ ophogen tandartsverzekeringen

Heb je een basisverzekering bij ZorgDirect afgesloten en wil je alsnog een aanvullende tandartsverzekering? Dat kan. Je kunt op elk gewenst moment een aanvullende verzekering afsluiten of een bestaande verzekering ophogen als blijkt dat de dekking niet voldoende is. Let wel op:

 

 • De nieuwe tandartsverzekering of ophoging gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de aanvraag is ontvangen. Vanaf dat moment betaal je ook premie.
   
 • Bij afsluiting van een tandartsverzekering of ophoging geldt een wachttijd van zes maanden voordat je gebruik kunt maken van de vergoedingen vanuit de nieuwe situatie.
   
 • Als je kiest voor de tandartsverzekering TandTop, vragen wij je een verklaring in te vullen over de te verwachten behandelingen en het tandartsbezoek van de personen die je wilt verzekeren.
   

BEREKEN JOUW PREMIE