• Home
 • Veranderingen in de basisverzekering 2017
afbeelding

Veranderingen in de basisverzekering 2017

De regering maakt elk jaar op Prinsjesdag haar plannen voor het komende jaar bekend. Onder deze plannen vallen ook de wijzigingen in de zorg en dus de basisverzekering. Op deze pagina staan de belangrijkste voorgestelde wijzigingen.

Eigen bijdrage

Er is een aantal wijzigingen in de eigen bijdrage voor mondzorg:

 • De eigen bijdrage voor een implantaat gedragen prothese voor de onderkaak wordt 10%. In 2016 was dit een bedrag van €125,-.
 • De eigen bijdrage voor een implantaat gedragen prothese voor de bovenkaak wordt 8%. In 2016 was dit een bedrag van €125,-.
 • In 2017 geldt er ook een eigen bijdrage voor reparatie en rebasering. Deze bedraagt 10%.

Vergoedingen

 • In 2017 heb je recht op 37 fysiotherapie behandelingen per jaar als je lijdt aan perifeer vaatlijden in fase 2 Fontaine (etalagebenen). Hierbij hoef je de eerste 20 behandelingen niet zelf te betalen, wat bij de andere fysiotherapie behandelingen wel het geval is.
 • De vergoeding voor plastische chirurgie is verruimd. Je krijgt nu ook een vergoeding voor:
  • Een besnijdenis (circumcisie) als je hier een medische indicatie voor hebt.
  • Een bovenooglidcorrectie als er sprake is van een ernstige beperking van je gezichtsveld.
  • Het operatief plaatsen van een borstprothese bij agenesie/aplasie van de borst bij vrouwen en de daarmee vergelijkbare situatie bij man-vrouw transgenders.
 • In 2017 krijg je tot je 23e een vergoeding voor een fronttandvervanging bij het ontbreken van een element dat niet is aangelegd of verloren is gegaan door een ongeval. In 2016 was dit tot je 18e. Een voorwaarde is wel dat de noodzaak voor deze behandeling voor je 18e is vastgesteld.
 • In 2017 heb je recht op vergoeding van verblijf in een zogenaamde ‘eerstelijnszorginstelling’. Als je bijvoorbeeld ontslagen wordt uit het ziekenhuis na een operatie, kun je in sommige gevallen nog niet naar huis. Dan kun je tijdelijk naar een zorghotel, verpleeghuis of een andere instelling.

Let op: Bekijk vanaf half november de vernieuwde voorwaarden op onze website om er zeker van te zijn dat je in 2017 vergoed krijgt wat je verwacht.