Zorginkoop mondzorg

Mondzorg is de verzamelnaam van verschillende zorgvormen met ieder hun eigen vergoedingsregelingen. Veel van de zorg wordt vanuit de tandartsverzekering vergoed. Alleen waar sprake is van bijzondere tandheelkunde of mondzorg voor de jeugd tot 18 jaar bestaat een vergoeding vanuit de basisverzekering. Ook mondzorg die wordt verricht door de kaakchirurg wordt meestal vanuit de basisverzekering vergoed.

 

De zorg die ZorgDirect vergoedt, wordt geleverd door tandartsen, mondhygiënisten, kaakchirurgen en centra voor bijzondere tandheelkunde. Soms roept de tandarts de hulp van een tandprotheticus in voor het maken van implantaten.

Bent u zorgverlener?

ZorgDirect is onderdeel van Eno Zorgverzekeraar. Je vindt ons inkoopbeleid en de uitgangspunten van dit beleid op de website van Eno.

Waarom sluiten wij contracten?

Wij sluiten contracten met zorgverleners om te waarborgen dat zij voldoen aan prijs- en kwaliteitscriteria. Ook maken wij maken afspraken over het versturen van rekeningen. Om het jou zo makkelijk mogelijk te maken, declareert de tandarts zoveel mogelijk rechtstreeks bij ons, in plaats van de rekening naar jou te sturen. De meeste tandartsen waar veel van onze verzekerden naar toe gaan, declareren rechtstreeks bij ons.

2. Kan ik zelf mijn zorgverlener kiezen?

Ja, dat kan. Ga je naar een zorgverlener waar wij een contract mee hebben, dan hoef je de rekening niet voor te schieten. Jouw zorgverlener declareert dan rechtstreeks bij ons. Moet je toch nog een deel zelf betalen, dan ontvang je van ons hiervoor een rekening.

 

Je vindt een zorgverlener via onze Zorgzoeker.

3. Heb je vragen of problemen?

Bel dan op werkdagen 088 687 74 74. Wij bespreken dan samen jouw situatie geven je advies.