Zorginkoop logopedie

Onze visie op zorg: logopedie

 

Logopedie maakt deel uit van de zorg waarvoor een dekking is in de basisverzekering (de Zorgverzekeringswet). De zorg die ZorgDirect vergoedt, wordt geleverd door logopedisten met een eigen praktijk en/of logopedisten die zijn verbonden aan een verpleeghuis of instelling voor gehandicaptenzorg. Een behandeling vindt meestal plaats in de praktijk van de logopedist of soms, als dit medisch noodzakelijk is, bij jou thuis. De inhoud van de zorg is vastgelegd in de ‘beleidsregels en prestatie-beschrijvingen voor logopedie’ van de Nederlandse Zorgautoriteit. 

 

In sommige gevallen maken scholen gebruik van logopedische expertise om de spraakontwikkeling van hun leerlingen te volgen. Deze logopedische zorg behoort tot de reguliere taken van een school en niet tot de in de Zorgverzekeringswet geregelde en vergoede behandelingen.

Bent u zorgverlener?

ZorgDirect is onderdeel van Eno Zorgverzekeraar. Je vindt ons inkoopbeleid en de uitgangspunten van dit beleid op de website van Eno.

1. Visie op zorg

1.1 Waarom sluiten wij contracten?

Wij sluiten contracten met zorgverleners om te waarborgen dat zij voldoen aan de basis kwaliteitseisen én erop letten dat hun zorg doelmatig is. Voor de zorgverleners biedt een contract gunstige voorwaarden rondom de betaling.

1.2 Aandachtspunten bij de zorginkoop  van logopedie


Kwaliteit
De logopedist moet beschikken over een BIG-registratie en als kwaliteitsgeregistreerde logopedist ingeschreven staan in het Kwaliteitsregister Paramedici.

Daarnaast moet een logopedist aantoonbaar werken volgens de meest recente richtlijnen en protocollen van de beroepsvereniging. Op die manier krijg jij de meest actuele en best passende zorg. Verder vinden wij belangrijk:

  • dat er een adequaat elektronisch patiëntendossier wordt bijgehouden;
  • dat er overleg plaatsvindt met degene die jou verwezen heeft;
  • dat regelmatig onderzocht wordt of klanten tevreden zijn;
  • dat er klantgericht gewerkt wordt.

Ook vinden wij  privacy, na- en bijscholing, waarnemingsafspraken en een goede praktijkinrichting van belang voor een goede kwaliteit van zorg.

 

Toegankelijkheid
Voor zorg door een door ons gecontracteerde logopedist heb je geen verwijzing nodig, mits de logopedist de specifieke scholing voor Directe Toegankelijkheid (DT) heeft gevolgd.  De logopedist beoordeelt dan zelf of hij/zij jou verder kan helpen. Voor een niet gecontracteerde logopedist of een logopedist die de scholing DT niet heeft gevolgd, heb je wel een verwijzing nodig.

 

Omdat wij met veel praktijken in jouw buurt een contract hebben, kun je meestal snel terecht. In ons contract maken wij afspraken over de doelgerichtheid van de behandeling. Je wilt immers goed én snel worden geholpen. Qua fysieke toegankelijkheid van de praktijk hanteren wij de inrichtingseisen die door de beroepsgroep worden gesteld.

 

Doelmatigheid
Net als de meeste verzekeraars worden ook wij geconfronteerd met stijgende zorgkosten. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van de premie die je betaalt. Daarom is ons beleid niet alleen gericht op het borgen van kwaliteit, maar ook op kosteneffectief handelen. Wij vinden het belangrijk om met de door ons gecontracteerde logopedisten inzichten uit te wisselen over de meest effectieve behandelmethoden, de behandeldoelstellingen en de daarbij behorende noodzakelijke behandelduur.

2. Kan ik zelf mijn zorgverlener kiezen?

Ja, dat kan. ZorgDirect sluit voldoende contracten met logopedisten die aan onze basis kwaliteitseisen voldoen. Kies je een logopedist waarmee wij geen contract hebben gesloten? Dan hanteert ZorgDirect maximale vergoedingen. Informeer daarom altijd vooraf of jouw zorgverlener een contract heeft met ZorgDirect. Je kunt dit ook zien in onze Zorgzoeker.

 

Het is altijd goed om met jouw zorgverlener afspraken te maken over de behandeling. Welke doelen worden nagestreefd? Hoe worden deze doelen bereikt?

3. Bijzondere/innovatieve afspraken

Hoewel de logopedische discipline een vrij specifiek aandachtsgebied betreft, stimuleren wij zorgverleners meer en beter samen te werken met andere disciplines binnen de zorg. Zo proberen wij de zorgverlening aan onze verzekerden verder te verbeteren.

4. Heb je vragen of problemen?

Bel dan op werkdagen 088 687 74 74. Wij bespreken dan samen jouw situatie en geven je advies.