Zorginkoop farmacie

Onze visie op zorg: farmacie

Farmaceutische zorg wordt geleverd door de apotheek of de apotheekhoudend huisarts. Daarnaast bestaan er ook Internetapotheken. Deze leveren medicatie net als een gewone apotheek, maar dan via internet. Wij spreken hier in beide gevallen over een ‘apotheker’. In sommige gevallen wordt farmaceutische zorg ook geleverd door gespecialiseerde bedrijven die bijvoorbeeld bij mensen thuis injecties toedienen.

Farmaceutische zorg gaat verder dan het leveren van geneesmiddelen. De apotheker begeleidt als het ware de zorg voor de juiste inname van medicijnen. Bij vragen of voor advies over je medicijnen kun je dan ook altijd bij de apotheker terecht. Wij vinden het belangrijk dat de apotheker je goed informeert over de werking van een medicijn en de manier waarop het ingenomen moet worden. Daarnaast  zien we graag dat de apotheker jou regelmatig spreekt over het gebruik van de medicijnen. Vooral bij mensen met chronische aandoeningen is het van belang dat de apotheker en de huisarts samen beoordelen of je nog wel de juiste medicatie krijgt voor je aandoening. Om die reden kan de apotheker je uitnodigen voor een medicatiebeoordeling. Het doel hiervan is om jou optimaal te behandelen en onnodige geneesmiddelen gerelateerde ziekenhuisopnames te voorkomen. Ook is de apotheker de bewaker van de medicatiehistorie. Om zijn taken goed uit te voeren is het van groot belang dat hij op de hoogte is van jouw gezondheidssituatie en medicijngebruik. We adviseren dan ook om zo veel mogelijk van één apotheek gebruik te maken voor de levering van geneesmiddelen en het aan die apotheek door te geven als je medicatie via een andere apotheek hebt gekregen.

Bent u zorgverlener?

ZorgDirect is onderdeel van Eno Zorgverzekeraar. Je vindt ons inkoopbeleid en de uitgangspunten van dit beleid op de website van Eno.

1. Visie op zorg

1.1 Waarom sluiten wij overeenkomsten?

Wij maken afspraken met apothekers om kwalitatief goede en betaalbare zorg te kunnen garanderen. Hierbij geldt: goedkoop waar mogelijk, duur waar noodzakelijk.

Wij sluiten overeenkomsten met zorgverleners om te waarborgen dat zij voldoen aan de basis kwaliteitseisen. Het kan dus voorkomen dat een apotheker geen contract heeft met ons of geen contract wil met ons. Op dat moment gelden er maximale vergoedingen voor geneesmiddelen en voor de prestatie die de apotheek levert.

Daarnaast proberen wij de administratie minimaal te houden. Dit betekent dat de apotheker kosten zoveel mogelijk rechtstreeks bij ons declareert. Bij vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering is dit niet altijd mogelijk. De door de overheid vastgestelde eigen bijdrage van sommige geneesmiddelen zul je dus zelf bij de apotheek moeten betalen. Deze kun je wel achteraf bij ons declareren, als je een aanvullende verzekering hebt bij ons die de eigen bijdrage vergoedt.

1.2 Hoe organiseren wij onze inkoop?

Binnen de regio Salland maken wij afspraken met individuele apotheken. Buiten de regio voeren Eno (waar ZorgDirect onderdeel van is) en Zorg en Zekerheid een gezamenlijk inkoopbeleid en kopen zij samen met elkaar zorg in via de inkoopcombinatie VRZ Zorginkoop. Eno maakt hierbij onderdeel uit van het inkoopteam Farmacie.

1.3 Aandachtspunten bij inkoop

Een betaalbare geneesmiddelenvoorziening

Met ingang van 2019 heeft ZorgDirect haar inkoopbeleid gewijzigd en voeren wij voorkeursbeleid. Bij het voorkeursbeleid spreken wij met apotheken af welk geneesmiddel zij aan u moeten meegeven. Op deze manier kunnen wij de stijging in de kosten van geneesmiddelen beperken en zo uw zorgpremie betaalbaar houden.

Kwaliteit van zorg
Apotheken die gecontracteerd willen worden door ons moeten voldoen aan een aantal criteria. Zo zullen apotheken minimaal moeten voldoen aan de wettelijke eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (www.igz.nl). In de overeenkomst met de apothekers (regionaal en landelijk) staat dat ze zorg verlenen overeenkomstig de Nederlandse Apotheek Norm (NAN), het Professioneel Statuut Openbaar Apotheker en ziekenhuisapotheker van de KNMP.

Ook voeren we overleg met apotheken over aanvullend kwaliteitsbeleid. Onderwerpen van gesprek zijn onder meer de kwaliteit van zorgverlening (hoe is de voorlichting over de medicijnen die u krijgt) en de organisatie van de apotheek (onder andere de bejegening, de inrichting en de manier waarop met privacy wordt omgegaan).

Wij vinden het belangrijk dat een apotheek gecertificeerd is. Bij een gecertificeerde apotheek wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de dienstverlening en de organisatie van de apotheek. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijke instantie uitgevoerd.

2. Hoe is de keuzevrijheid geregeld voor de verzekerde?

Als verzekerde ben je vrij in het kiezen van een apotheek. In principe kun je zelf kiezen waar je medicijnen haalt. We willen je wel adviseren om steeds gebruik te maken van dezelfde apotheek. Wanneer je voor één keer naar een andere apotheek gaat, dan zal deze een bericht sturen aan je eigen apotheek. In dit bericht staat welk medicijn je hebt gehaald. Op deze manier blijft de medicatiehistorie compleet.

 

Kijk voor meer informatie bij “Wie mag de zorg verlenen?” op de pagina vergoeding geneesmiddelen.

3. Bijzondere/innovatieve afspraken

Naast de bestaande dienstverlening van apotheken, kunnen wij afspraken maken over aanvullende dienstverlening. Zo hebben wij afspraken gemaakt over het halen van een certificaat (kwaliteitskeurmerk), het doelmatig leveren van medicatie en het zo goed mogelijk samenwerken met de huisartsen waarvan de apotheek de meeste recepten binnen krijgen. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over projecten op het gebied van therapietrouw en medicatiebeoordelingen.

4. Meer informatie

Wij helpen je graag verder door informatie te geven over zorgverleners. Heb je vragen of problemen? Ook dan kun je bij ons terecht. Neem hiervoor contact op met ons team van ZorgAdvies. Wij kunnen dan samen met jouw situatie bespreken en advies geven.


Zoek je een andere apotheek in de buurt? Deze vind je via de zorgzoeker.

4.1 Heb je een klacht over de apotheek?

Heb je een klacht over de apotheek, bespreek deze dan eerst met de beherend apotheker. Komen jullie er samen niet uit, dan kun je ervoor kiezen om in het vervolg naar een andere apotheek te gaan. Ook is het mogelijk om een klacht in te dienen. De apotheker kan je informeren over de mogelijkheden. Ook kun je terecht bij:

KNMP Klachten- en geschillenregeling

Elke openbare apotheek heeft de wettelijke plicht om zich aan te sluiten bij een klachten- en geschillenregeling voor haar patiënten.

Contactgegevens bemiddeling: 06 22921649, e-mail: bemiddelingapotheken@kpnmail.nl