Zorginkoop farmacie

Onze visie op zorg: farmacie

Farmaceutische zorg wordt geleverd door de apotheek of de apotheekhoudend huisarts. Daarnaast bestaan er Internetapotheken. Deze leveren medicatie net als een gewone apotheek, maar dan via Internet. Wij spreken hier in beide gevallen over een ‘apotheker’. In sommige gevallen wordt farmaceutische zorg ook geleverd door gespecialiseerde bedrijven die bijvoorbeeld aan huis injecties toedienen.

Farmaceutische zorg gaat verder dan het leveren van geneesmiddelen. De apotheker begeleidt als het ware de zorg voor de juiste inname van medicijnen. Bij vragen of voor advies over jouw medicijnen kun je dan ook altijd bij de apotheker terecht. ZorgDirect vindt het belangrijk dat de apotheker jou goed informeert over de werking van een medicijn en de manier waarop een medicijn ingenomen moet worden. Daarnaast  zien we graag dat de apotheker jou regelmatig spreekt over het gebruik van jouw medicijnen. Vooral bij mensen met chronische aandoeningen is het van belang dat jouw apotheker  en huisarts samen beoordelen of je nog wel de juiste medicatie krijgt voor jouw aandoening. Om die reden kan de apotheker  je uitnodigen voor een medicatiebeoordeling. Het doel van de medicatiebeoordeling is om jou optimaal te behandelen en onnodige geneesmiddelen gerelateerde ziekenhuisopnames te voorkomen. Ook is de apotheker de bewaker van jouw medicatiehistorie. Om zijn taken goed uit te voeren is het van groot belang dat hij op de hoogte is van jouw gezondheidssituatie en medicijngebruik. We adviseren dan ook om zo veel mogelijk van één apotheek gebruik te maken voor de levering van geneesmiddelen en het aan die apotheek door te geven als je medicatie via een andere apotheek hebt gekregen.

1. Visie op zorg

1.1 Waarom sluiten wij contracten?

ZorgDirect hanteert geen preferentiebeleid. Wel maken wij afspraken met apothekers om kwalitatief goede en betaalbare zorg te kunnen garanderen. Hierbij geldt: goedkoop waar mogelijk, duur waar noodzakelijk.

Wij sluiten contracten met zorgverleners om te waarborgen dat zij voldoen aan de basis kwaliteitseisen. Het kan dus voorkomen dat een apotheker geen contract met ons heeft of wil. Op dat moment gelden er maximale vergoedingen voor geneesmiddelen en voor de prestatie die de apotheek levert.

Daarnaast proberen wij de administratie minimaal te houden. Dit betekent dat de apotheker kosten zoveel mogelijk rechtstreeks bij ons declareert. Bij vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering is dit niet altijd mogelijk. De door de overheid vastgestelde eigen bijdrage voor sommige geneesmiddelen moet je altijd zelf bij de apotheek voldoen.

1.2 Aandachtspunten bij de zorginkoop van farmacie

Geen preferentiebeleid
Bij het preferentiebeleid bepaalt de zorgverzekeraar  welk middel de apotheek moet leveren.  Bij ZorgDirect heb je niet te maken met dit zogenoemde preferentiebeleid. Wij laten apothekers vrij om jou het geneesmiddel te geven dat het beste past in jouw situatie. De arts schrijft je een geneesmiddel voor op de werkzame stoffen en de apotheek kiest het juiste medicijn.

Een betaalbare geneesmiddelenvoorziening

Wij maken afspraken met apotheken over maximale vergoedingen. Medicijnen mogen maximaal vijf procent duurder zijn dan de goedkoopste variant met dezelfde werkzame stof. In de praktijk betekent dit dat bijna elk merkloos geneesmiddel volledig wordt vergoed. Levert de apotheker toch een duurder middel, dan kan hij niet méér dan de bandbreedte van vijf procent bij ons in rekening brengen. Op deze manier kunnen wij de stijging in de kosten van geneesmiddelen beperken en zo jouw zorgverzekeringpremie betaalbaar houden.

Medische noodzaak

Bij medische noodzaak (voor een medicijn) heb je recht op een ander geneesmiddel. Medische noodzaak is uitzonderlijk, omdat de werkzame stof in het merk- en het merkloze geneesmiddel identiek zijn. Alleen de hulp- en vulstoffen kunnen anders zijn. Het merkloze geneesmiddel heeft altijd de naam van de werkzame stof. 

 

Wie bepaalt er of er sprake is van medische noodzaak?

De arts stelt de diagnose. Als er sprake is van medische noodzaak dan zet de arts dat, inclusief de medische onderbouwing, op het recept. Allergische reacties komen echter zeer zelden voor. Jouw apotheker is deskundig op het gebied van geneesmiddelen en heeft ervoor gestudeerd. Hij of zij kan nagaan welke variant niet de hulpstoffen bevat waarvoor jij (mogelijk) allergisch bent. Als het nodig is overlegt de apotheker met de voorschrijver.

 

Het kan zijn dat een ander merkloos geneesmiddel niet de stoffen bevat die tot een allergische reactie leidt. Dan is er geen reden om toch het merkgeneesmiddel af te geven. Voor één merkgeneesmiddel kunnen meerdere merkloze varianten zijn.

Kwaliteit van zorg
Apotheken die een contract willen met ZorgDirect moeten voldoen aan een aantal criteria. Zo moeten apotheken minimaal voldoen aan de wettelijke eisen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (www.igz.nl). In de overeenkomst met de apothekers (regionaal en landelijk) staat dat ze zorg verlenen overeenkomstig de Nederlandse Apotheek Norm (NAN), het Professioneel Statuut Openbaar Apotheker en ziekenhuisapotheker van de KNMP.

 

Ook voeren we overleg met apotheken over aanvullend kwaliteitsbeleid. Onderwerpen van gesprek zijn onder andere de kwaliteit van zorgverlening (hoe is de voorlichting over de medicijnen die je krijgt) en de organisatie van de apotheek (onder andere de bejegening, de inrichting en de manier waarop met privacy wordt omgegaan).

ZorgDirect vindt het belangrijk dat een apotheek gecertificeerd is. Bij een gecertificeerde apotheek wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de dienstverlening en de organisatie van de apotheek. Dit onderzoek wordt door een onafhankelijke instantie uitgevoerd.

2. Kan ik zelf mijn zorgverlener kiezen?

Ja, in principe kun je zelf kiezen waar je jouw medicijnen haalt. ZorgDirect sluit contracten af voor farmaceutische zorg met apothekers en apotheekhoudende huisartsen in de regio Deventer en omstreken. Buiten de regio sluit Multizorg voor ons deze contracten. Multizorg is een samenwerkingsverband van een aantal zorgverzekeraars.

We adviseren je wel om steeds gebruik te maken van dezelfde apotheek. Wanneer je toch een keer naar een andere apotheek gaat, dan zal deze een bericht sturen aan jouw eigen apotheek. In dit bericht staat welk medicijn je hebt gehaald. Op deze manier blijft jouw medicatiehistorie compleet. 

 

Kijk voor meer informatie bij 'wie mag de zorg verlenen' op de pagina vergoeding geneesmiddelenzorg.

3. Bijzondere/innovatieve afspraken

Naast de bestaande dienstverlening van apotheken, kunnen wij afspraken maken over aanvullende dienstverlening. Zo heeft ZorgDirect afspraken gemaakt over het halen van een certificaat (kwaliteitskeurmerk), het doelmatig leveren van medicatie en het zo goed mogelijk samenwerken met de huisartsen waarvan de apotheek de meeste recepten binnen krijgt. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over projecten op het gebied van therapietrouw en medicatiebeoordelingen.

4. Heb je vragen of problemen?

Bel dan op werkdagen 088 687 74 74. Wij bespreken dan samen jouw situatie en geven je advies.

 

Ben je bijvoorbeeld door verhuizing op zoek naar een apotheek bij jou in de buurt? Gebruik onze zorgzoeker.

4.1 Heb je een klacht over jouw apotheek?

Bespreek deze dan eerst met de beherend apotheker. Kom je er samen niet uit, dan kun je ervoor kiezen om in het vervolg naar een andere apotheek in jouw buurt te gaan. Ook is het mogelijk een klacht in te dienen. Jou apotheker kan je informeren over de mogelijkheden. Ook kun je met jouw klacht terecht bij:

 

Klachtenbemiddeling Openbare Apotheken
E-mail: bemiddelingapotheken@xs4all.nl
Telefoon: (06) 22 92 16 49

Klachtencommissie Openbare Apotheek
Postbus 1136
1400 BC BUSSUM
Telefoon: (035) 697 52 61