Vragen en antwoorden over Zvw-pgb n.a.v. uitbraak coronavirus

 

Op deze pagina vind je de meestgestelde vragen en de antwoorden daarop. Staat je vraag er niet bij? Neem dan gerust contact met ons op.

 

De vragen zijn opgedeeld in categorieën. Hieronder kun je een categorie kiezen om naar de bijbehorende vragen te gaan:

 

 

Mijn zorgverlener is ziek of komt niet

 

Mijn zorgverlener is ziek, wat moet ik nu doen?

Het kabinet doet een beroep op alle zorgverleners om zorg te verlenen. Controleer de richtlijnen van het RIVM of je zorgverlener in jouw geval kan komen werken.

Kan je zorgverlener volgens de richtlijnen van het RIVM niet werken? En heb je een arbeidsovereenkomst met de zorgverlener afgesloten? Dan kun je de zorgverlener ziek melden via de gebruikelijke procedure bij de SVB.


Je zorgverlener wordt tijdens de ziekteperiode minimaal 6 weken doorbetaald en je krijgt een ziekengeldvergoeding.

 

Mijn zorgverlener kan als gevolg van het coronavirus niet komen werken, wat kan ik doen?

Het is voor jou belangrijk dat de zorg door kan gaan. Probeer allereerst een beroep te doen op je netwerkzorg. Je kunt ook een vervangende zorgverlener inzetten.
 

Mijn zorgverlener kan volgens de RIVM- richtlijnen wel komen werken, maar wil dit zelf niet. Wat moet ik nu doen?

Kan de zorgverlener volgens de richtlijnen wel komen werken maar zegt hij zelf af, dan mag je niet doorbetalen.

Mijn zorgverlener doorbetalen

 

Ik wil in verband met het coronavirus zo min mogelijk mensen in huis. Mag ik mijn zorgverlener die hierdoor niet kan komen werken toch doorbetalen?

 

Ja, dit mag. Bespreek eerst met de zorgverlener of dit nodig is. Heeft de zorgverlener vervangende werkzaamheden of een vervangende regeling gevonden, dan is doorbetaling niet nodig. Heeft de zorgverlener geen vervangende werkzaamheden gevonden? Dan kun je jouw zorgverlener doorbetalen. Zo voorkomen we dat zorgverleners tijdens de coronacrisis in financiële problemen raken.

 

De voorwaarde hierbij is dat je zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald is. Ook de zorgverlener moet dit aangeven op de declaratie of factuur. Gebruik hiervoor het registratieformulier.
 

Mag ik al mijn zorgverleners die als gevolg van het coronavirus niet kunnen werken toch doorbetalen, ook de zelfstandigen en de zorginstellingen?
 

Ja, dit geldt voor alle zorgverleners.


Je zorgverlener mag de geplande zorg blijven declareren, ook als deze nu niet geleverd kan worden. Dit geldt voor alle soorten zorgovereenkomsten. Dit betekent wel dat zorgverleners die uit een Zvw-pgb betaald worden, geen gebruik mogen maken van de andere financiële maatregelen voor ondernemers en zzp’ers.

 

Je mag de niet-geleverde zorg doorbetalen onder de volgende voorwaarden:

  • De zorg kan niet op een alternatieve manier geleverd worden. Voorbeeld: het is niet mogelijk om op afstand via telefoon of skype begeleiding te leveren bij het innemen van medicatie.
  • De voorwaarde hierbij is dat je zelf bijhoudt welke zorg niet is geleverd, maar wel betaald is. Als je formele zorgverlener facturen stuurt moet dit aangegeven worden op de declaratie/factuur.

 

Gebruik hiervoor het registratieformulier.
 

Hoeveel uur mag ik mijn zorgverlener doorbetalen?

 

Je betaalt de zorgverlener door voor de uren die de zorgverlener normaal gesproken bij je zou werken.

 

Je betaalt het aantal uur dat de zorgverlener de laatste 3 maanden gemiddeld per maand heeft gewerkt. Dit bereken je door de gewerkte uren in januari, februari en maart bij elkaar op te tellen en te delen door 3. Als je Zvw-pgb korter loopt dan 3 maanden, neem dan het gemiddelde vanaf de ingangsdatum van je Zvw-pgb.

 

Deze uren moeten wel passen bij de uren die de zorgverlener normaal gesproken werkt. Heeft de zorgverlener bijvoorbeeld vanwege speciale omstandigheden, zoals ziekte van andere zorgverleners, veel meer gewerkt dan normaal? Bereken dan het gemiddeld aantal uur op basis van de afgelopen 6 tot 12 maanden.

 

Ik declareer de facturen van mijn zorgverleners altijd bij mijn zorgverzekeraar. Moet ik de facturen voor niet-geleverde zorg op een andere manier aanbieden?
 

Je kunt de facturen en declaraties gewoon indienen zoals je dit gewend bent. Je declareert de niet-gewerkte uren als gewerkte uren. De voorwaarde is wel dat op de factuur of declaratie duidelijk staat vermeld dat het om niet-geleverde zorg gaat.

 

Voor het registreren van niet-geleverde zorg kun je het registratieformulier gebruiken. Het ingevulde registratieformulier moet je opsturen naar je zorgverzekeraar zodra de zorgverzekeraar hierom vraagt.

 

Ik declareer de facturen van mijn zorgverleners altijd bij de SVB. Moet ik de facturen voor niet-geleverde zorg op een andere manier aanbieden bij de SVB?

 

Je kunt de facturen en declaraties gewoon indienen zoals je dit gewend bent. Je declareert de niet-gewerkte uren als gewerkte uren. Je moet wel zelf bijhouden welke zorg er wel en welke zorg er niet geleverd is. 

 

Voor het registreren van niet-geleverde zorg kun je het registratieformulier gebruiken. Het ingevulde registratieformulier moet je opsturen naar je zorgverzekeraar zodra de zorgverzekeraar hierom vraagt.

Budget tekort

 

Als ik niet-geleverde zorg moet doorbetalen en ik ga betalen voor vervangende zorg, dan kom ik in de problemen met mijn budget. Wat moet ik doen als ik denk dat ik niet uit kom met mijn budget en mijn budget ga overschrijden?
 

Als je verwacht dat het budget eerder op zal raken omdat je de zorgverlener hebt doorbetaald voor niet-geleverde zorg tijdens de coronacrisis, en daarnaast heeft of gaat betalen voor vervangende zorg, kun je contact opnemen met de zorgverzekeraar.

 

Voor het registreren van niet-geleverde zorg kun je het registratieformulier gebruiken. Het ingevulde registratieformulier moet je opsturen naar je zorgverzekeraar zodra de zorgverzekeraar hierom vraagt.

Formulier voor niet-geleverde zorg

 

Is er een formulier om niet-geleverde zorg op bij te houden?
 

Ja, voor het Zvw-pgb is dat een formulier in Excel, het ‘Registratieformulier niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met Corona’.

Vervangende zorg

 

Ik heb vanwege Corona een vervangende zorgverlener ingezet, mag ik deze zorg vanuit mijn Zvw-pgb betalen?
 

Ja, je mag deze vervangende zorgverlener vanuit je Zvw-pgb betalen.

 

Mag mijn zorgverlener extra uren werken?

 

Als je zorgvraag (vanwege Corona) is toegenomen, dien je eerst een herindicatie aan te vragen bij een wijkverpleegkundige. Neem hiervoor contact op met een hbo-gediplomeerde wijkverpleegkundige.
 

Verzekeraars en indicatiestellers hebben afspraken gemaakt over de manier waarop deze indicaties worden gesteld. Zie hiervoor de richtlijnen voor indicatiestelling tijdens de coronacrisis, opgesteld door V&VN.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 

Als ik besmet zou raken met het virus kan dat grote gevolgen hebben voor mijn gezondheid. Kan ik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) krijgen voor mij en mijn zorgverleners om de kans op corona te beperken?
 

Als jij of je zorgverleners volgens de richtlijnen van het RIVM beschermde materialen nodig hebben, kun je die aanvragen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de regiocoördinator.
 

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden niet vergoed vanuit je Zvw-pgb.
 

Ik ben besmet met Corona, kan ik PBM’s krijgen voor mij en mijn zorgverleners?

 

Als jij of je zorgverleners volgens de richtlijnen van het RIVM beschermde materialen nodig hebben, kun je die aanvragen. Je kunt hiervoor contact opnemen met de regiocoördinator.

 

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden niet vergoed vanuit je Zvw-pgb.