• Home
 • Declareer de niet-geleverde zorg

Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met Corona

 

Update: de regeling doorbetaling niet-geleverde zorg is met een maand verlengd (tot en met 30 juni 2020).

 

Deze uitzonderlijke Coronacrisis vraagt om bijzondere maatregelen. Daarom hebben wij in samenwerking met VWS een aantal maatregelen bekendgemaakt die voor pgb-budgethouders de continuïteit van zorg waarborgen.


Zo kun jij je zorgverleners door blijven betalen, ook al leveren zij op dit moment vanwege corona geen zorg. De declaraties van niet-geleverde zorg kun je indienen als reguliere declaraties. Een voorwaarde hiervoor is dat je bijhoudt welke zorg niet geleverd, maar wél betaald is.

 

Vanaf 8 mei 2020 dien je de zorg die wel gedeclareerd is maar die niet geleverd is vanwege corona, bij te houden in een speciaal formulier. Dit “Registratieformulier declaratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb in verband met Corona” is voor budgethouders met een Zvw-pgb. Je registreert hierin de gedeclareerde, niet-geleverde zorg van je zorgverleners voor de periode van 1 maart tot sowieso 1 juni 2020. Je dient het ingevulde registratieformulier uiterlijk 1 juli 2020 naar ons op te sturen. Als de maatregelen worden verlengd na 1 juni, zullen wij je informeren via onze website.

Hoe werkt het?

De meestgestelde vragen over deze situatie vind je op een aparte pagina. Het volgende is het belangrijkste:

 

 • Meld bij je zorgverzekeraar via 088 687 74 74 en/of het contactformulier als je gaat declareren voor niet-geleverde zorg.

 • Je kunt declaraties van niet-geleverde zorg indienen als reguliere declaraties. Een voorwaarde hiervoor is dat je bijhoudt welke zorg niet geleverd, maar wél vergoed is. Op de factuur van een formele zorgverlener moet duidelijk door de zorgverlener worden vermeld dat het om niet-geleverde zorg gaat. Op de declaratie van de informele zorgverlener hoef je dit niet te vermelden.
 • Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020. In het geval van verlenging van de maatregel, word je geïnformeerd via onze website.
 • Geef in het formulier het aantal uren en minuten niet-geleverde zorg per zorgverlener op (zie ook het schema in het formulier).
 • Registreer ook de niet-geleverde uren zorg op basis van maandbetalingen.
 • Als je verwacht dat door het declareren van niet-geleverde zorg en het declareren van wel geleverde zorg je budget binnenkort ‘op’ zal zijn, neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Dit is om te voorkomen dat uitbetaling niet kan plaatsvinden als het budget ‘verbruikt’ is.
 • Het ingevulde registratieformulier voor de periode 1 maart tot 1 juni 2020 stuur je uiterlijk 1 juli 2020 op via de e-mail naar declaratie@eno.nl of per post naar: ZorgDirect (ter attentie van afdeling Declaratie), Munsterstraat 7, 7418 EV Deventer.
 • Dit formulier geldt niet voor een zieke zorgverlener waar je een arbeidsovereenkomst mee heeft. Daarvoor kun je gebruik maken van de regeling loondoorbetaling bij ziekte via de SVB.
 • Verleent je zorgverlener zorg vanuit de Wlz, Wmo en/of Jeugdwet? Gebruik dan een ander formulier.
 • Verleent je zorgverlener zorg vanuit de Zvw én de Wmo en/of Jeugdwet? Splits dan de declaratie en gebruik dan 2 formulieren per zorgverlener.

Wat gebeurt er na 1 juni?

Als de regeling na 1 juni wordt verlengd, kun je hetzelfde formulier aanvullen en aan het einde van de periode weer insturen.

 

Let op! Houd je de niet-geleverde zorg niet bij of wordt het registratieformulier na de Coronacrisis niet aangeleverd? Dan gaan wij ervan uit dat alle gedeclareerde zorg geleverd is. Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is, dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het persoonsgebonden budget. Het is daarom belangrijk dat je:

 

 • de uren gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhoudt op de registratieformulieren.
 • de registratieformulieren goed bewaart, óók nadat de gegevens met ons zijn gedeeld. De formulieren kunnen later nog een keer opgevraagd worden.