Niet- gecontracteerde zorg


Wij sluiten contracten af met een groot aantal zorgverleners in heel Nederland, zodat je altijd terecht kunt bij een door ons gecontracteerde zorgverlener. In die contracten maken wij afspraken over de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van zorg.


Als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, hebben wij geen afspraken over de zorg die je krijgt. Dat betekent dat wij extra controles willen doen voordat we de nota betalen. We doen dit omdat we zeker willen weten dat de geleverde zorg volgens de polisvoorwaarden vergoed kan worden en dat de zorg van voldoende kwaliteit was.

Heeft u recht op vergoeding?

Een vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg krijg je niet vanzelf. Hier zijn regels voor. Deze staan in de polisvoorwaarden en in ons vergoedingenoverzicht. Hierin staat ook of je een eigen risico of eigen bijdrage moet betalen.

Houd er rekening mee dat bij niet-gecontracteerde zorg:

  • Je altijd vooraf toestemming aanvraagt voor wijkverpleging en bij verblijf in een GGZ-instelling voor gespecialiseerde GGZ en bij verblijf in een instelling voor revalidatiezorg.
  • Je de factuur mogelijk niet geheel vergoed krijgt. De maximumbedragen staan op onze tarievenlijsten.
  • Je de rekening eerst aan jouw zorgverlener betaalt. Daarna declareer je de rekening bij ons.
  • Het niet mogelijk is om bij ons een zogenaamde akte van cessie in te leveren waarbij je de vordering (de vergoeding die je van ons tegoed heeft) overdraagt aan jouw zorgaanbieder.
  • Wij naar aanleiding van jouw nota kunnen vragen om nadere informatie om na te gaan of de aan jou verleende zorg voldoet aan de verzekeringsvoorwaarden.
  • De termijn waarbinnen wij de nota aan jou voldoen mogelijk langer duurt.
  • Je ook bij een niet-gecontracteerde apotheek alleen een vergoeding krijgt voor de geneesmiddelenmiddelen van de voorkeursfabrikanten op onze lijst met voorkeursgeneesmiddelen (pdf). Let dus goed op of jouw geneesmiddel op deze lijst staat en of je dat van de voorkeursleverancier krijgt afgeleverd.

De voordelen van gecontracteerde zorg

Wij hebben met een groot aantal zorgverleners, zorginstellingen en leveranciers afspraken gemaakt. Je kunt deze terugvinden in onze zorgzoeker (link).


Hier heb je voordeel van:

  • Je hoeft de rekening niet vooraf te betalen. De gecontracteerde zorgverlener declareert de rekening direct bij ons.
  • Wij maken afspraken met de door ons gecontracteerde zorgverleners over o.a. kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid. Lees hier meer over onze zorginkoop.