Vrouw in hal
Vrouw in hal

Wat doet de afdeling zorgbemiddeling?

Onze afdeling zorgbemiddeling bemiddelt op jouw verzoek actief wanneer je te maken krijgt met een te lange wachtlijst in jouw ziekenhuis.

Wij bemiddelen voor zowel dagbehandeling, poliklinische hulp als een opname. Wanneer je een verzoek voor zorgbemiddeling indient, nemen wij binnen twee werkdagen contact met je op.

Wanneer zorgbemiddeling?

Je kunt zorgbemiddeling aanvragen wanneer je bijvoorbeeld langer op behandeling moet wachten dan voor jouw behandeling is afgesproken of wanneer er andere redenen zijn dat je snel geholpen moet worden. Over de beschikbaarheid van zorg binnen een bepaalde tijd hebben zorgverleners, patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars normen vastgesteld. Uiteraard gelden deze normen niet in het geval van spoedeisende zorg.

Huisarts:

 • Een consument moet binnen maximaal 3 werkdagen bij de huisarts terecht kunnen; 80% van de consumenten moet binnen 2 werkdagen terecht kunnen.
 • Huisartspraktijken en huisartsenposten moeten voor spoed binnen 30 seconden drempelloos telefonisch bereikbaar zijn.
 • Huisartspraktijken moeten tijdens kantooruren voor gewone oproepen binnen 2 minuten drempelloos telefonisch bereikbaar zijn.

Apotheek:

 • De toegangstijd tot de apotheek bedraagt voor consumenten maximaal 1 werkdag.

Paramedische Zorg:

 • De toegangstijd tot paramedische zorg bedraagt voor consumenten maximaal 1 week.

Ziekenhuis/specialist:

 • De toegangstijd tot ziekenhuizen/specialist bedraagt voor consumenten maximaal 4 weken; 80% van de consumenten moet binnen 3 weken terecht kunnen.
 • De wachttijd voor het vaststellen van een diagnose of indicatiestelling bedraagt voor consumenten maximaal 4 weken; 80% van de consumenten moet binnen 3 weken terecht kunnen.
 • De wachttijd voor poliklinische behandeling bedraagt voor consumenten maximaal 6 weken; 80% van de consumenten moet binnen 4 weken terecht kunnen.
 • De wachttijd voor klinische behandeling bedraagt voor consumenten maximaal 7 weken; 80% van de consumenten moet binnen 5 weken terechtkunnen.
 • Acute ziekenhuiszorg moet binnen 45 minuten bereikbaar zijn.

GGZ:

 • Aanmeldwachttijd: 4 weken
 • Dat is de periode tussen het moment dat je belt voor een afspraak en de dag dat je daadwerkelijk terecht kunt.
 • Behandelingswachttijd tot eerste diagnose: 4 weken
 • Het aantal weken tussen het eerste contact met je zorgaanbieder en de diagnose
 • Behandelingswachttijd diagnose tot aan behandeling: 6 weken
 • Het aantal weken tussen de diagnose en het begin van de behandeling- niet in een kliniek.
 • Behandelingswachttijd totaal: 10 weken
 • De tijd vanaf het eerste contact (afspraak) tot behandeling.
 • Behandelingswachttijd tot aan behandeling in kliniek: 7 weken
 • Het aantal weken tussen de diagnose en het begin van de behandeling in een kliniek.

Alle GGZ aanbieders zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht om hun wachttijden op de eigen website te publiceren.

Crisisopname GGZ (geestelijke gezondheidszorg):

 • Bij een crisisopname op grond van de Wet verplichte GGZ (Wvggz) of de Wet Zorg en Dwang (WZD), moet de eerste opname plaatsvinden op een zo kort mogelijke afstand van de woonomgeving van de hulpvrager.

Wijkverpleging:
De landelijke norm voor de toegangstijd tot wijkverpleging bedraagt maximaal 6 weken. In onze contracten met zorgaanbieders voor wijkverpleging hanteren we echter kortere wachttijden dan de landelijke norm:

 • Indien noodzakelijk start de zorg binnen 24 uur.
 • In alle andere gevallen is er een maximale wachttijd tussen aanvraag en de start van de zorgverlening van 3 dagen.

Mondzorg

 • Bij een acute behoefte aan mondzorg wordt de noodzakelijke zorg uiterlijk binnen één uur geleverd.
 • Bij een subacute behoefte aan mondzorg wordt de noodzakelijke zorg uiterlijk binnen 24 uur geleverd.
 • De toegangstijd tot het eerste contact bij geen spoed bedraagt voor consumenten maximaal 3 weken.
 • De wachttijd op behandeling ingeval van mondzorg bij geen spoed bedraagt voor consumenten maximaal 3 weken.
 • Bij een acute of subacute behoefte aan mondzorg is de zorgaanbieder binnen een reistijd van maximaal 30 minuten bereikbaar.
 • De aanbieder van mondzorg moet binnen een reistijd van niet meer dan 45 minuten bereikbaar zijn voor consumenten. 80% van de verzekerden moet binnen 30 minuten een aanbieder van mondzorg kunnen bereiken.

Zorgbemiddeling aanvragen

Heb je te maken met een wachtlijst en wil je gebruikmaken van zorgbemiddeling? Bij ZorgDirect kun je zorgbemiddeling online aanvragen. Uiterlijk binnen drie werkdagen neemt een van onze medewerkers contact met je op om de mogelijkheden te bespreken.

Aanbod zorgbemiddeling niet verplicht

Het komt voor dat je eerder geholpen kunt worden in een ziekenhuis buiten jouw regio. Jij beslist zelf of je wel of geen gebruik wilt maken van zorg buiten jouw regio.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met onze klantenservice via telefoonnummer 088 687 74 74. Wij helpen je graag verder.