Vragen wanbetalersregeling

Bij een premieschuld van zes maanden of langer melden wij je aan voor een wanbetalersregeling van het CAK.

Hieronder hebben wij enkele veel gestelde vragen over deze wanbetalersregeling voor je op een rijtje gezet.

Staat jouw vraag er niet tussen? Kijk op onze informatiepagina over kosten zorgverzekering betalen. Of stel je vraag via het online contactformulier.

 

Wettelijk is geregeld dat wanneer je een betalingsachterstand hebt van minimaal twee maanden, wij je automatisch een betalingsregeling moeten aanbieden. Wanneer je je niet houdt aan de afgesproken regeling en je premieschuld loopt op naar zes maanden, dan melden wij je aan bij het CAK.

Het CAK neemt de premie-inning van ZorgDirect over. De premie wordt ingehouden op je salaris of uitkering. Jouw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht om hieraan mee te werken. Kan de premie niet worden ingehouden op een salaris of uitkering, dan wordt beslag gelegd op de eigendommen van de verzekerde.

Let op! De premie die het CAK inhoudt is hoger dan de standaardpremie. De standaardpremie is de gemiddelde premie die een zorgverzekeraar in Nederland vraagt.

Wanneer je bij ZorgDirect een zorgverzekering afsluit en je betaalt je premie niet, dan kunnen wij de overeenkomst beëindigen. De overheid wil niet dat je onverzekerd rondloopt. Daarom is de regeling wanbetalers ingesteld. Het CAK voert de regeling uit.

Bijna iedereen met een premieschuld van zes maanden of meer, betalen hun premie automatisch via hun loon of uitkering. De werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht hieraan mee te werken. De bedoeling is wel dat iedereen uiteindelijk zijn zorgpremie weer zelf betaalt aan de verzekeraar.

Het is niet gunstig als de premie door het CAK via het loon of de uitkering wordt ingehouden. Deze premie is namelijk hoger dan de standaardpremie. De standaardpremie is de gemiddelde premie die een zorgverzekeraar vraagt.

Ja, ook wanbetalers ontvangen gewoon de zorg die ze nodig hebben. Deze zorg wordt betaald uit de premieopbrengst van andere verzekerden. De wanbetalersregeling zorgt ervoor dat iedereen weer premie gaat betalen.

Nee, als het goed is kan dat niet zomaar gebeuren. Je ontvangt altijd eerst ten minste twee maal met een herinnering en/of aanmaning van ons. Lees meer over hoe wij jou informeren bij een betalingsachterstand.

Nee, dan kan niet. Pas wanneer je alle rekeningen en kosten hebt betaald, kun je jouw zorgverzekering opzeggen.

Nee, wanneer je alle bedragen aan ZorgDirect hebt voldaan, dan melden wij je weer af bij het CAK. Zit je in een traject van schuldhulpverlening en heb je een stabilisatieovereenkomst gesloten? Dan melden we je ook voor dit traject af. Je betaalt weer de gewone premie aan ZorgDirect.

Ja, je recht op zorgtoeslag verandert niet als je een premieschuld hebt.

Let op: als de premie die het CAK int, niet (helemaal) op jouw inkomen of uitkering kan worden ingehouden, dan kan de zorgtoeslag aan het CAK worden betaald in plaats van aan jou.

Nee, met een betalingsachterstand voor de zorgverzekeringspremie word je niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Dit geven wij door aan het CAK. Het CAK stopt dan met het inhouden van de premie op je salaris of uitkering.

Nee, je bent geen wanbetaler meer wanneer je de schuld hebt terugbetaald.

Bronheffing houdt in dat de premie wordt ingehouden van loon, uitkering of pensioen.

De premie die door het CAK wordt ingehouden noemen we een ‘bestuursrechtelijke premie’. Deze premie ligt hoger dan de standaardpremie. De standaardpremie is de gemiddelde premie die zorgverzekeraars in rekening brengen.

Wanneer je alle openstaande vorderingen en bijkomende kosten (zoals eigen risico, rente, incasso- en deurwaarderskosten) hebt betaald, melden wij je af bij het CAK. Hierna brengen wij zelf de maandelijkse premie, zoals vermeld op jouw polis, weer in rekening. Over de stopzetting van de inning van de premie door het CAK ontvang je bericht van het CAK zelf.

Ook als je in een traject van schuldhulpverlening zit en een schuldregeling of een stabilisatieovereenkomst hebt afgesloten, word je afgemeld bij het CAK.

Wanneer je alle openstaande vorderingen en bijkomende kosten (zoals eigen risico, rente, incasso- en deurwaarderskosten) hebt betaald, melden wij je af bij het CAK. Hierna brengen wij zelf de maandelijkse premie, zoals vermeld op jouw polis, weer in rekening. Over de stopzetting van de inning van de premie door het CAK ontvang je bericht van het CAK zelf.

Ook als je in een traject van schuldhulpverlening zit en een schuldregeling of een stabilisatieovereenkomst hebt afgesloten, word je afgemeld bij het CAK.

De premie die het CAK op jouw inkomen inhoudt, heeft in de regel voorrang op andere schulden. Alleen beslagleggingen vanwege schulden voor (rijks)belastingen en/of sociale premies gaan voor.

Heb je op dit moment al een loon- of uitkeringbeslag door andere schulden? Informeer dan je deurwaarder dat je bent aangemeld bij het CAK. Vertel ook dat het bedrag dat je betaalt voor jouw zorgpremie is gewijzigd. Hiermee voorkom je dat je mogelijk onder het bestaansminimum komt.

Nee, de premie die je meer betaalt aan het CAK wordt gebruikt om de kosten te dekken die het CAK maakt voor de inning van de premie. De schuld die je bij ons hebt, wordt hiermee niet afgelost.

Wil je af van de hogere premie die het CAK int? Dan zijn er twee mogelijkheden:
 

  • Betaal de schuld die je bij ons hebt volledig af, of
  • Stap in een traject van schuldhulpverlening en sluit een stabilisatieovereenkomst af.

In beide gevallen ga je vanaf dan weer de normale premie betalen aan ZorgDirect.