Vragen premieschuld

Hieronder kun je veel gestelde vragen lezen over de procedure in het geval van een premieschuld.
 

Staat jouw vraag er niet tussen? Stel je vraag dan via het online contactformulier.

 

Bij een betalingsachterstand van ten minste twee maandpremies, sturen wij je automatisch een aanbod voor een betalingsregeling. Wil je hiervan gebruik maken, dan moet je binnen vier weken na dagtekening op onze brief reageren. Met een betalingsregeling geef je ons toestemming om niet alleen de afgesproken aflossingstermijnen maar ook toekomstige verschuldigde bedragen automatisch van je rekening af te schrijven.

Wanneer (een deel) van jouw premieschuld door ons uit handen is gegeven aan een incassobureau, dan kun je met het incassobureau bellen om een betalingsregeling af te spreken. Je geeft het incassobureau dan machtiging voor het automatisch incasseren van het bedrag dat je moet betalen.

Je kunt via de belastingdienst/toeslagen zorgtoeslag aanvragen. Mocht het daarna nog niet lukken om financieel rond te komen dan vind je op de website van het NIBUD informatie en tips om je financiën op orde te brengen. Je kunt ook voor hulp terecht bij de sociale dienst van jouw gemeente. Zij kunnen je b.v. begeleiden bij schuldhulpverlening. Meer informatie hierover vind je op de site van de branchevereniging: www.nvvk.eu.

Kennelijk heb je geen gebruik gemaakt van ons aanbod voor een betalingsregeling, of je hebt je niet aan de regeling gehouden. In de Zorgverzekeringswet, en dus ook in onze voorwaarden, is vastgelegd dat je jouw zorgverzekering nu niet mag opzeggen, ook niet per 1 januari. Als je niets doet dan moeten wij je aanmelden bij het CAK. Deze instantie zorgt ervoor dat je premie wordt ingehouden op je salaris of uitkering, of dat er beslag wordt gelegd op je inkomen.

Ja, dat kan. Doe dit schriftelijk en binnen vier weken na dagtekening van de brief. Je kunt gebruik maken van ons online klachtenformulier of stuur je bezwaar naar:

ZorgDirect
t.a.v. Klachtencommissie
Postbus 166
7400 AD Deventer

Je ontvangt zo spoedig mogelijk een schriftelijke reactie van ons. Ben je het niet eens met ons antwoord? Dan kun je je wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

SKGZ
Postbus 291
3700 AG Zeist
www.skgz.nl

Deze stichting geeft een onafhankelijk oordeel over je klacht in de vorm van een bindend advies. Het is ook mogelijk je zaak voor te leggen aan de burgerlijke rechter.

Je hebt een premieschuld die is opgelopen tot ten minste de hoogte van zes maandpremies. Zoals aangegeven in de door ons verstuurde brief, hebben we jou en (eventueel) door jou meeverzekerde personen van 18 jaar en ouder, aangemeld bij het CAK.

Het CAK neemt de inning van de toekomstige zorgpremie voor de basisverzekering van ons over. Je ontvangt hierover bericht van het CAK zelf. Ondertussen blijf je wel gewoon verzekerd en houd je dus recht op verzekerde zorg.

Jouw werkgever, uitkeringsinstantie of de Belastingdienst/toeslagen krijgt van het CAK de opdracht om de premie in te houden vóórdat jij je salaris, uitkering of zorgtoeslag uitbetaald krijgt.

Let op! De premie die het CAK inhoudt is 30 procent hoger dan de standaardpremie. De standaardpremie is de gemiddelde premie die een zorgverzekeraar in Nederland vraagt.

Het CAK houdt alleen premie voor de basisverzekering in. ZorgDirect stuurt jou een rekening voor bijvoorbeeld het eigen risico of een eigen bijdrage op declaraties die niet volledig worden vergoed zoals je tandartsrekening.

Wanneer je jouw schuld hebt voldaan, melden wij je weer af bij het CAK. Het CAK informeert jouw werkgever of uitkeringsinstantie dat er geen premie meer hoeft te worden ingehouden op je loon of uitkering. Vanaf dat moment betaal je weer zelf de premie aan ZorgDirect.

Ook als je in een traject van schuldhulpverlening zit en een schuldregeling of een stabilisatieovereenkomst hebt afgesloten, word je afgemeld bij het CAK. Kom je jouw afspraken niet na, dan melden we je opnieuw aan bij het CAK.

Bij een betalingsachterstand van drie maandpremies, beëindigen wij de aanvullende verzekering. Wil je je weer aanvullend verzekeren? Dan moet je eerst de volledige schuld voldaan hebben. Je kunt hiervoor een betalingsregeling afspreken.


Om een betalingsregeling af te spreken kun je:

  • een mail sturen naar info @zorgdirect.nl
  • contact opnemen met onze Klantenservice via telefoonnummer 0900 1428.

Nee, wij nemen geen contact op met jouw werkgever of uitkeringsinstantie. Wij melden je bij een premieschuld van zes maandpremies of hoger aan bij het CAK. Het CAK geeft jouw werkgever of uitkeringsinstantie de opdracht om de opgelegde premie ieder maand in te houden op je salaris en aan hen af te dragen.

Heb je een premieschuld van ten minste zes maandpremies dan worden jij en eventuele door jou meeverzekerde personen van 18 jaar en ouder aangemeld bij het CAK. Het CAK neemt de premie-inning voor de basisverzekering van ons over. Je ontvangt hierover bericht van het CAK zelf. Jouw zorgverzekering loopt gewoon door, je houdt dus recht op verzekerde zorg.

Verzekerden jonger dan 18 jaar worden niet aangemeld bij het CAK. Zij betalen namelijk geen premie voor de basisverzekering.