Vragen eigen risico

Voor de meeste zorg uit de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. Bij het afsluiten van jouw zorgverzekering kun je zelf kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Hieronder hebben wij enkele veel gestelde vragen over het eigen risico voor je op een rijtje gezet.
 
Staat jouw vraag er niet tussen? Bekijk onze informatiepagina’s over het eigen risico zorgverzekering of stel je vraag via het online contactformulier.

 

Je betaalde hier altijd al voor. Dit bedrag viel altijd onder het totaalbedrag van het medicijn waardoor het voor de gebruiker nooit goed zichtbaar is geweest. Vanaf 1 juli worden de kosten voor het medicijn en de uitgifte van het medicijn apart in rekening gebracht. Zo heb je beter inzicht in de opbouw van de kosten. Het totaalbedrag van het medicijn verandert hier dus niet door.

Wanneer je nieuwe medicijnen krijgt, is het natuurlijk erg belangrijk om die medicijnen goed en veilig te gebruiken. Jouw apotheker vertelt over de bijwerkingen van het medicijn en controleert bijvoorbeeld of je jouw nieuwe medicijn kunt gebruiken in combinatie met jouw andere medicijnen. Dit wordt een begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel genoemd.

Ziekenhuizen en zorgverleners in de medisc specialistische zorg en gespecialiseerde ggz declareren via zogenoemde zorgproducten (DBC's).

Een DBC is het geheel van alle stappen die nodig zijn om een aandoening of ziekte te behandelen, van het eerste consult tot en met de laatste controle. Als een behandeling langer dan een jaar duurt, wordt de DBC na 120 dagen gesloten en direct daarna weer geopend. Nadat een DBC gesloten is, stuurt de zorgverlener een declaratie naar ons. Pas vanaf dat moment kunnen wij het eigen risico bij jou in rekening brengen.

Het verplicht eigen risico geldt voor de meeste zorg uit de basisverzekering. Het eigen risico geldt niet voor:
 

 • Bezoeken aan de huisarts (wel onder het verplicht eigen risico vallen kosten van onderzoeken die jouw huisarts voor jou laat uitvoeren zoals laboratoriumtests)
 • Verpleging en verzorging thuis
 • De inschrijving bij een huisarts of bij een huisartsencentrum
 • Verloskundige zorg en kraamzorg
 • De kosten van door ons aangewezen geneesmiddelen
 • Medicatiebeoordeling
 • Nacontroles van de donor na een orgaandonatie
 • Ketenzorg
 • De kosten van zorg wanneer je een door ons aangewezen programma voor diabetes, depressie, hart- en vaatziekten, chronisch obstructief longlijden, overgewicht of stoppen met roken hebt gevolgd. De kosten moeten betrekking hebben op de aandoening waarvoor je dat programma hebt gevolgd.

Lees meer over uitzonderingen van het eigen risico in onze voorwaarden.

Bovenop het verplicht eigen risico kun je kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100,-, € 200,-, € 300,-, € 400,- of € 500 per jaar. Je krijgt dan korting op jouw premie. Maak je zorgkosten, dan tellen deze eerst mee voor het verplicht eigen risico en daarna voor het vrijwillig eigen risico. Lees meer over het vrijwillig eigen risico.

Je betaalt geen eigen risico voor zorgkosten die vanuit de aanvullende verzekering   worden vergoed.

Het vrijwillig eigen risico geldt voor de meeste zorg uit de basisverzekering. Het eigen risico geldt niet voor:
 

 • Verloskundige zorg en kraamzorg
 • Bezoeken aan de huisarts (wel onder het eigen risico vallen kosten van onderzoeken die jouw huisarts voor jou laat uitvoeren zoals laboratoriumtests)
 • Verpleging en verzorging thuis
 • De inschrijving bij een huisarts of bij een huisartsencentrum
 • Ketenzorg
 • De zorg in verband met de opname van de donor na een orgaandonatie

Dien jij zelf een declaratie bij ons in, dan worden het verplicht en vrijwillig eigen risico automatisch door ons verrekend. Je hoeft hiervoor niets te doen. Als eerste verrekenen wij de (wettelijke) eigen bijdrage met jouw declaratie. Het bedrag dat daarna overblijft, telt eerst mee voor het verplicht eigen risico en daarna voor het vrijwillig eigen risico. Hoe de verrekening van de bijdragen precies werkt, zie je in onze rekenvoorbeelden.

Stuurt jouw zorgverlener de rekening rechtstreeks naar ons, dan ontvang je van ons een rekening voor het eigen risico of de eigen bijdrage. 1x Per maand kijken wij of we declaraties van jouw zorgverlener hebben ontvangen waarop het eigen risico van toepassing is. Over incassering van het eigen risico en eventuele eigen bijdrages krijg je altijd vooraf bericht. Lees meer over de betaling van het eigen risico en de eigen bijdrage.

Nee. Behandelingen, consulten en visites van de huisarts vallen niet onder het eigen risico. Als jouw huisarts medicijnen of bijvoorbeeld een bloedonderzoek voorschrijft, dan vallen die kosten wel onder het eigen risico.

Niet alle zorgkosten vanuit de basisverzekering vallen onder het eigen risico. Dit betekent dat je voor zorg die is uitgezonderd geen verplicht of vrijwillig eigen risico hoeft te betalen. Bekijk hier alle uitzonderingen eigen risico.

Wanneer je een chronische aandoening hebt die voorkomt op de Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie (pdf), dan heb je vanaf de 21e behandeling recht op vergoeding vanuit de basisverzekering. Vanaf dat moment is ook het eigen risico van toepassing. Je betaalt dus geen eigen risico voor de behandelingen die vanuit jouw aanvullende verzekering worden vergoed.

Sommige tandartskosten worden (deels) vergoed vanuit de basisverzekering. Heb je bijvoorbeeld een kunstgebit nodig, dan heb je vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van (een groot deel van) de kosten.  Hetzelfde geldt voor reparatie en opvullen van uw kunstgebit. Vanaf het moment dat kosten vanuit de basisverzekering worden vergoed, tellen deze mee voor het eigen risico. Je betaalt geen eigen risico voor behandelingen die vanuit de aanvullende verzekering worden vergoed.

Waarschijnlijk ben je verzekeringnemer en heeft het afgeschreven bedrag betrekking op betaling van het eigen risico of een eigen bijdrage van een van jouw meeverzekerde gezinsleden. Heeft niemand in jouw gezin zorgkosten gemaakt? Dan is er misschien iets mis gegaan. Neem dan contact op met onze afdeling Klantenservice 088 - 687 74 74.

Denk je dat je in 2021 het volledige verplicht eigen risico moet betalen en wil je voorkomen dat je in één keer het hele bedrag moet betalen? Maak dan gebruik van onze service om het verplicht eigen risico gespreid te betalen. Je kunt alleen gebruik maken van deze service wanneer je geen vrijwillig eigen risico hebt.

Bekijk hier de mogelijkheden voor gespreid betalen verplicht eigen risico.

Op de ziekenhuisrekening staat een andere/zwaardere behandeling dan ik heb ondergaan. Dit heeft effect op mijn eigen risico. Klopt de rekening wel?


In het ziekenhuis zijn ontelbaar veel behandelingen mogelijk. Om alles administratief in goede banen te leiden, zijn er zo’n 5000 behandelingen benoemd waaronder alle mogelijke behandelingen worden vastgelegd.


Wanneer je in het ziekenhuis bent geweest, kijkt het ziekenhuis naar alle activiteiten die hebben plaatsgevonden bij jouw bezoek of  behandeling. Voor het vastleggen van jouw behandeling  in de administratie van het ziekenhuis, worden gemiddelden genomen van alle patiënten die voor een zelfde soort behandeling in het ziekenhuis zijn geweest. Op die manier vertaalt het ziekenhuis jouw behandeling naar het bedrag dat je terugziet op de rekening.


Voorbeeld:

Je bent voor behandeling ongeveer een kwartier in de behandelkamer van de arts geweest. Op de rekening staat echter dat dit veel langer is geweest en ook is het bedrag hoger dan je had verwacht. Dit komt omdat de meeste patiënten met eenzelfde klacht, langer behandeld worden en het ziekenhuis uitgaat van een gemiddelde behandelingstijd. Zo kan het andersom ook voorkomen dat je de volgende keer dat je in het ziekenhuis bent, de behandeling veel uitgebreider is voor hetzelfde bedrag.


Twijfel je nog?

Er kan natuurlijk altijd iets fout gaan in dit administratieve proces.  Twijfel je ook na bovenstaande uitleg of jouw rekening wel klopt, neem dan contact op met onze Klantenservice via telefoonnummer 088 - 687 74 74. Wij helpen je graag verder.

Nee. In de apotheek betaal je de wettelijke eigen bijdrage en aan ZorgDirect het eigen risico. Stel dat een bepaald medicijn € 20,- kost en dat hierop een wettelijke eigen bijdrage van € 2,- rust. Je betaalt in de apotheek dan € 2,-. De rest (€ 18,-) wordt door ons vergoed aan de apotheek. Deze kosten vallen onder de dekking van de basisverzekering. Heb je jouw eigen risico nog niet helemaal verbruikt, dan brengt ZorgDirect de rest van het bedrag (€ 18,-) bij jou in rekening.