Klacht melden

Natuurlijk doen wij er alles aan om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ben je desondanks een keer niet tevreden? Dan kun je jouw klacht bij ons melden. 

Onafhankelijke klachtencommissie

ZorgDirect heeft een onafhankelijke klachtencommissie. Hier kun je zowel klachten over onze dienstverlening als klachten over een zorgverlener melden. Vind je een formulier dat wij gebruiken te ingewikkeld, onduidelijk of overbodig? Ook dat kun je bij ons melden.

 

Uiteraard proberen we jouw klacht zo goed mogelijk op te lossen, bijvoorbeeld door verbeteringen door te voeren in onze organisatie. Na ontvangst van jouw klacht ontvang je binnen zes weken bericht van ons.

Hoe kan ik een klacht melden?

 • Online via het klachtenformulier
   
 • Per post naar:

  ZorgDirect
  t.a.v. Klachtencommissie
  Antwoordnummer 30
  7400 VB Deventer

Komen we er samen niet uit?

Dan kun je kiezen uit drie opties:

 

 • Je legt de klacht voor aan de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Binnen de SKGZ werken de Ombudsman Zorgverzekeringen en de Geschillencommissie Zorgverzekeringen. De Ombudsman Zorgverzekeringen heeft een bemiddelende rol. De Geschillencommissie Zorgverzekeringen brengt een bindend advies uit.


Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen
Postbus 291
3700 AG Zeist
Telefoon: 088 900 6 900
Website: www.skgz.nl
Email: info@skgz.nl
 

 • Je legt je klacht voor aan de burgerlijk rechter.

 • Als je de klacht liever online afhandelt, kun je er voor kiezen om het ODR-platform te gebruiken. Op deze website kiezen wij samen een neutrale derde partij die optreedt als bemiddelaar.


Let op: klachten over formulieren meld je niet bij het SKGZ, maar bij de Nederlandse Zorgautoriteit. De Nederlandse Zorgautoriteit kan een bindend advies geven.


Nederlandse Zorgautoriteit

t.a.v. de Informatielijn/het Meldpunt

Postbus 3017

3502 GA Utrecht

Klacht over een bestuurlijke boete

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een zorgverzekering afsluiten. Doe je dit te laat, dan kan het College voor zorgverzekeringen jou een zogenoemde bestuurlijke boete opleggen. Ben je het niet eens met de boete, dan kun je een bezwaarschrift indienen.


Zorginstituut Nederland

Postbus 320

1110 AH Diemen


Jouw bezwaarschrift moet je binnen zes weken na de dagtekening van de beschikking schriftelijk indienen bij het Zorginstituut Nederland. Vergeet niet te ondertekenen en zorg ervoor dat jouw bezwaar de volgende gegevens bevat: naam, adres en de reden van bezwaar.