Eigen risico

Een lastig begrip. Je vraagt je dan ook vast regelmatig af of de zorg die jij krijgt wel vergoed wordt.

Eerst naar de huisarts

Wanneer je zorg nodig heeft, ga je in het algemeen eerst naar de huisarts. Een bezoek aan de huisarts wordt altijd vergoed. Huisartsenzorg zit in het basispakket. Er geldt geen eigen risico voor. Wel kunnen er kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts jou voorschrijft of de behandeling waar hij/zij jou voor doorverwijst. Hier komen het eigen risico en de eigen bijdrage om de hoek kijken.