Eigen risico

Een lastig begrip. Je vraagt je dan ook vast regelmatig af of de zorg die jij krijgt wel vergoed wordt.

Eerst naar de huisarts

Wanneer je zorg nodig heeft, ga je in het algemeen eerst naar de huisarts. Een bezoek aan de huisarts wordt altijd vergoed. Huisartsenzorg zit in het basispakket. Er geldt geen eigen risico voor. Wel kunnen er kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts jou voorschrijft of de behandeling waar hij/zij jou voor doorverwijst. Hier komen het eigen risico en de eigen bijdrage om de hoek kijken.

Wat is het eigen risico?

Het eigen risico is het bedrag dat je zelf moet betalen wanneer je zorg uit de basisverzekering gebruikt. Voor de meeste zorg uit de basisverzekering geldt dit verplicht eigen risico, maar niet voor alle zorg. Bijvoorbeeld niet voor jouw bezoek aan de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg.

Gespreid betalen

Heb je een rekening van het eigen risico ontvangen, en komt het beter uit deze in termijnen te betalen? Dat kan.
 

 

Aanvragen gespreid betalen na ontvangst rekening

Vooraf betalen

Denk je het volledige verplicht eigen risico moet betalen en wil je voorkomen dat je in één keer het hele bedrag moet betalen? Maak dan gebruik van onze service om het verplicht eigen risico gespreid te betalen.

 

Aanvragen gespreid betalen eigen risico vooraf