Wat is Scrum en kan het ook bij jou op de werkvloer werken?

Hardlopen met muziek

 

De afgelopen jaren leek Scrum steeds meer een toverwoord. “Werken jullie al met Scrum?” is een vraag die je dan ook regelmatig hoort. Des te vervelender is het als je eigenlijk niet precies weet wat Scrum is… Daarom vertellen we in deze blog in het kort wat het inhoudt en in welke werkomgevingen het van pas kan komen. Misschien ook wel bij jou op de werkvloer!

De stappen van Scrum

Er valt natuurlijk veel meer over te vertellen, maar in grote lijnen werkt Scrum zo:
 

 • De Project Owner maakt in overleg met de vragende partij (klant, opdrachtgever etc.) een lijst van de wensen/eisen (User Stories) die er liggen.
 • De Project Owner bepaalt samen met de vragende partij welke User Stories prioriteit hebben.
 • Nadat de Project Owner op die manier heeft bepaald wat er moet gebeuren, gaat het team bepalen hoe dat moet gebeuren. De vraag wordt omgezet in taken en er worden een planning en een taakverdeling gemaakt.
 • Hierbij wordt uitgegaan van korte periodes van 2-4 weken (Sprints) met aan het einde van elke periode de oplevering van een afgerond product.
 • De Sprints worden weer onderverdeeld in Work Items van 2-4 uur.
 • Een Scrum Board met alle taken zorgt voor overzicht van alles wat er speelt binnen een Sprint.
 • De Scrum Master van het team houdt elke dag aan het begin van de dag een Daily Standup van maximaal 15 minuten, waarbij elk teamlid vertelt wat hij of zij de dag ervoor heeft gedaan, wat hij of zij die dag gaat doen en welke problemen er zijn.
 • Ook elke Sprint wordt geëvalueerd, waarbij verbeterpunten als taak worden opgenomen in de volgende Sprint.

De voordelen van Scrum

Werken met Scrum heeft veel voordelen:
 

 • Doordat het team zelf de planning maakt (in tegenstelling tot een door het management opgelegde planning), is de kans dat deze ook daadwerkelijk wordt gehaald veel groter.
 • Doordat het team zelf de taakverdeling maakt, wordt optimaal gebruikgemaakt van de kwaliteiten die aanwezig zijn.
 • Het opbreken van grote projecten in kleinere delen zorgt ervoor dat er regelmatig een afgerond product kan worden geleverd. De werking daarvan kan weer worden meegenomen in de volgende Sprint. Dit in tegenstelling tot megaprojecten waaraan lang wordt gewerkt en waarbij pas na afronding blijkt dat het geheel toch niet is wat ervan werd gehoopt.
 • Daarnaast werkt het opbreken van grote projecten in kleine stukjes motiverend: je ziet regelmatig wat je werk concreet oplevert.
 • Ook het werken met een realistische planning en het benutten van de kwaliteiten binnen het team werken motiverend. Teamleden voelen zich gehoord, gewaardeerd en betrokken.
 • De openheid over problemen tijdens de regelmatige bijeenkomsten zorgt ervoor dat er veel wordt samengewerkt en dat kennis gemakkelijker wordt gedeeld.
 • Dankzij het Scrum Board en de regelmatig opgeleverde producten heeft het management optimaal zicht op de voortgang van een project.
 • Door de korte lijnen en de regelmatig opgeleverde producten heeft de klant realistische verwachtingen van het eindproduct en is daardoor vaker tevreden.
 • Het management is minder tijd kwijt aan het sturen van het team: het team werkt zelfsturend.

Scrum buiten de IT

De oorsprong van Scrum ligt in de IT-wereld, waar teams met deze methode elke 2-4 weken een werkend stuk software konden opleveren. Maar een zelfsturend, effectief team en optimaal zicht op de voortgang van projecten – wie wil dat nou niet? Daarom wordt Scrum inmiddels ook in veel andere bedrijfstakken gebruikt. Er zijn zelfs mensen die Scrum gebruiken om hun gezinsleven soepel te laten verlopen. Het is dus zeker de moeite waard om Scrum ook op jouw werkgebied een kans te geven.
 

Wat denk jij: zou Scrum ook werken bij jou op de werkvloer? Laat het ons weten op onze Facebookpagina.